Betöltés

Írdd be amit keresel

Minden Pillanatban változunk. A Pillanatok a MOST végtelen dimenziójának sokaságából tevődnek össze. A változás maga a dualitás tükröződése az anyagi dimenziótartományokban, melynek egy gyönyörű megnyilvánulása a lélekpárok testet öltése és az ikerlángok kapcsolódása.
Univerzumunk folyamatosan mozgó rendszerében egyedül a szerelem állandó. Hiszen a szerelem az az Őserő, ami minden teremtett létező oka és eredete.
A Változások sokszínűségét gyerekkorunk óta folyamatosan tapasztaljuk. Indigó gyerekként Utunk az állandó különcség és meg nem értettség világából indult el, miközben már gyermekként is folyamatosan éreztük és érzékeltük egymás jelenlétét a Térben.
A spirituális tapasztalások indigókként szüntelenül jelen voltak életünkben, melyek kora kamaszkorban kezdtek kibontakozni, majd felnőtt korban elmélyülni.

Éppen ezek miatt a belső útkeresési és eligazodási, valamint spirituális önismereti harcok és próbatételek miatt, lelkeink már felnőttként találkoztak a fizikai síkon.
A felismerés Pillanata nyitotta ki azokat a Dimenziókapukat, melyek szerelmünk első másodpercétől fogva közvetítik az összefonódásunk által létrejövő energiaörvényeket, amik, mint Lélekpár–sorsmissziónk manifesztálódnak az Anyagban.

Minden Földre született Lélekpár feladatokat hoz magával. Ezek a feladatok misszióként magukban hordozzák egyfelől az Egyesülés gyönyörű kinyilatkoztatását, a folyamatosan megújuló szerelmet, másfelől rengeteg próbatételt is.
A találkozás Pillanatától fogva ezen küldetések és vállalások hídja fokozatosan válik láthatóvá, ami a mi jelen inkarnációnkban három Csillag Gyermekünk felnevelése; a tágabb családunk és környezetünk Lélekpár-minőségünkből kifakadó energetikai összecsapásainak harmonizálása; többszáz gyermek önmagával való összekapcsolása, önálló egyéniségének kibontakoztatásában való segítségnyújtás; valamint a hozzánk forduló felnőttek szerelem-tudatosságra nyíló lélekemlékeinek felszínre hozása, az ikerlángság Útján való közös haladási irány megmutatása, miszerint bárki, és mindenki képes az ikerláng egyesülésre, ha azt szívéből és lelkéből válaszja. Ikerláng és Lélekpár nem szinonimái egymásnak, és korunk legnagyobb spirituális félrecsúszását küldetésünk kitisztítani, valamint a Nagy Spirituális Korszakok szerelem-hálójának rezgésszintjét az Ikerláng Hologramok rendszeréből átkódolni az ITT és MOST világába.

Weboldalunkon, ingyenes Lélekpár-Kódexek előadásainkon keresztül, valamint közösségi oldalainkon, könyveinkben és személyes programjainkon egyszerre és egyazon időben női és férfi minőségben mutatjuk be a szakrális szerelem valamennyi nézőpontjának és hitvilágának különféle szempontrendszerek szerinti, de mégis egységes látásmódját, a MA dimenziójában jelen lévő inkarnációs tapasztalások tanításait és hatásait, valamint a spirituális önismeret és önfejlesztés gyakorlati eszköztárát az ikerláng-energián keresztül.

A tanítások, melyeket mediális úton közvetítünk, mindenki számára ingyenesen érhetők el a Lélekpár-Kódexekben és jelen weboldalon. Hisszük és valljuk, hogy az, aki az Ikerláng Misszió Útjából szeretne megélni, nem a szerelem-tudatosság energiáját közvetíti. A könyveinkből befolyt összegek folyamatosan további új könyvek megjelenésére fordítódnak teljes egészében, annak céljából, hogy az Összekapcsolódás léleksebei egyre inkább tisztulhassanak, s az Olvasók szíve minél szélesebb körben nyílhasson meg az Égben köttetett és Földre tükrözött szerelem misztériumára.

“…Mert a szerelmünkön keresztül mindannyian halhatatlanok vagyunk…”

Amennyiben kérdésed van, kérlek vedd fel velünk a kapcsolatot!

Szeretettel,
Rita és Tamás