Betöltés

Írdd be amit keresel

Egy halhatatlan szerelem története…

UTAZÁS     KALAND     MISZTIKUM   MÁGIA  

Egy Lélekpár szerelmes utazása a történelmi korok évszázadain keresztül, melyekben a kettőjük közötti összekapcsolódás az egyetlen olyan erő, ami képes legyőzni a különböző életek sorsútjait, valamint átnyúl Téren és Időn.

7 ÉLET     7 KOR     7 SORS     7 CSAKRAKÓD

Engedd, hogy Kapuk nyíljanak meg a szívedben…

Az emlékezésre…

„Arra, hogy szerelem része az életünknek, nélküle nem létezünk, hiszen a szerelem az a teremtő erő, amely mozgásba hozza az energiákat, minden létező oka és eredete, és ennek az élménynek az emlékképe belevésődik lelkünkbe.
Születésünkkor így azt a lélekemléket hozzuk magunkkal, hogy tartozunk valakihez.”

A megértés és a megérzés művészetére…

„Ahol a látható és a láthatatlan találkozik. Ahol kapcsolódhatsz önmagadhoz, a saját középpontodban. Ahol lelked ikerláng párjának energiája összeér a Tiéddel, és újra tudatossá válik az atlantiszi lélekbukás üzenete, az egyiptomi piramisok felejtés fátylával őrzött titka, a szamurájok kardjának gyorsasága, Peru álomtalan álom-élete, amely Utat mutat majd a vaskorszak és a háború kegyetlenségén túl az ikerláng-küldetés megértéséhez, és lehorgonyzásához az Anyagba.”

A misztikumra…

„Az őseredet egységére, melyben a Kezdet és a Vég összeér, és lelkünk titkos kódjai elevenné válhatnak újra az egyesülés, és az egymásban való hazatalálás megtapasztalásában.
Ahol a Tér és az Idő kapcsolódásából születik az Anyag, a lélekpárok szakadásából a Férfi és a Nő.
Ahol összekapcsolódik a mágia, az alkímia és a fizikai formák világa.”

A Karma Kerekéből való kilépés lehetőségére…

„Az ok-okozat spiráljában való örvénylésre, mely Korokon és Kultúrákon keresztül sodor bennünket, és csak akkor oldódhat fel, ha megértjük, hogy előző életeink épp úgy a MOST valóságának részei, mint ahogyan a jelenünk is együtt-rezgésben mozog a letűnt civilizációk üzenetével. ITT és MOST vagyunk, de Mindig és Mindenhol.”

Nézd meg könyvbemutató riportfilmünket, melynek második részében filmes jeleneteken keresztül mutatjuk be a történet cselekményét, a regényben szereplő szó szerinti idézetekkel

video

Miről szól a könyv?

Anami és Tanaris öntudatra ébrednek, majd szerelmes egység-állapotukból kiszakadva fizikai testet öltenek, hogy hol a mágia, hol a háborúk, hol a gépiesen rideg korok által létrehozott karmikus örvényeken keresztül sodródva végül visszataláljanak egymáshoz. Olvass tovább a képre kattintva.

 

„A szerelem a bennünk élő és létező örökkévalóság, túlmutat Téren és Időn, az egység emlékéből indul, és oda talál vissza.”
Mert minden életünkben ott van velünk…
Mert minden életünkben Felé tartunk…
Mert a Nő és a Férfi eggyé válása az a Pillanat, amikor a halandó egyesül a halhatatlannal.”

 

  • Szerelmes regény
  • Reinkarnációs utazás
  • A lélekpár kapcsolódás üzenete és megélése a mindennapokban

Olvass bele!

A képre kattintva pdf formátumban beleolvashatsz a könyvünkbe!
(Új ablakban nyílik meg!)

 

Részletek az egyik fejezetből, melyben beleolvashatsz Anami és Tanaris fizikai megtestesülésének történetébe, ahol Anami Milában, a Természetasszonyban ölt testet, Tanaris pedig Thenonként születik le, aki főpap az első civilizációk egyikében. Kettőjük szerelmének kibontakozása jelenik meg az idézetben, valamint a közöttük kialakuló alapkonfliktus, miszerint Mila a változásokban, Thenon pedig az állandóságban hisz. Miközben Mila és Thenon ellentétbe ütköznek, Anami és Tanaris között a létközben széttörik az ősbizalom, mely előidézi a lélekszakadást, és az inkarnációs örvénybe való lezuhanást. Mindez elindítja a lélekpár történetét, valamint a könyv többdimenziós eseményszálait is.

A szerzőkről

Gyermekkorunk óta mindketten különös vonzódást éreztünk a minket körülvevő valóság szélesebb spektrumú megismerésére.

Mindennapjainkat az álom és a valóság határán fogant történetek sokaságában éltük.

Később, a kamaszkori útkeresés során a spiritualitásban találtunk válaszokat a bennünk megjelenő képek és karakterek eredetére.
Egy tizenöt éven át tartó, egymástól függetlenül megélt tanulási folyamatot követően 2013-ban találkoztunk, egy rengeteg kérdést és akadályt legyőző szerelemben, mely az addig külön-külön látott történeteinket összeforrasztotta.

A szerelmet, mint energiát többféleképpen éljük meg házasságunkban és három gyermekünket nevelve, valamint írói munkásságunk során.
Könyveinkben ábrázoljuk a spirituális misztikumot, és a szakrális szerelem több korban és kultúrában megélt minőségét.

Írásainkban megjelenítjük életszemléletünk alapjait, melyek a női és férfi szerepek, valamint a nő és a férfi kapcsolódásának egységét fejezik ki.
Történeteinkben éppen ezért ötvözzük az ősi magyar Boldogasszony kultuszt,- és szimbólumrendszert, valamint a keleti filozófiák jelképvilágát.

Saját magunk is folyamatosan tanulunk és fejlődünk mind a kapcsolatunkban, mind az intuitív nyitottságunkon átáramló könyvek történeteinek sokaságában.
Ráismertünk a Yotengrit ősi magyar szerelemvallása és a Taoizmus közötti párhuzamra, arra, hogy a Yin és a Yang ereje hogyan hatja át a környezetünket, és hogyan áramoltatható ez az egymást kiegészítő és egymásban megnyilvánuló energia a nő és a férfi kapcsolatában.

Sokáig próbáltuk a nyugati világ Ikerláng fogalmát a téveszmék és tévedések homályából kiemelni és összekapcsolni a szerelem őszinte misztériumával, a bármely párkapcsolatban megélhető Yin és Yang egységével.

Az Ikerlángok „Minden életemben Téged szerettelek” című regényünk megmutatja e kapcsolódás korokon és kultúrákon átívelő teljességét, ugyanakkor számos más bennünk rejlő történet és jövőbeli könyv elindítója is, hiszen az írás a spirituális szépség és művészet kifejezője számunkra, melynek segítségével Olvasóinkat is szeretnénk beavatni abba a világba, ahol a láthatatlan láthatóvá, az álom pedig valósággá válik.

Szeretettel,
Fehér-Pál Rita és Fehér Tamás