Betöltés

Írdd be amit keresel

Szeretettel köszöntünk a Szerelem-Tudatosság új útján! Az Ikerláng HálóHologramok közreadásával célunk, hogy a Lélekpárok Energiateréből érkező mediális üzeneteket a XXI. század gyorsuló idősíkjára is lefűzzük és átadjuk azoknak, akiknek szíve nyitva van az égi minőségű szerelemnek a fogadására, majd tovább áramoltatására, és a földi életbe való letükrözésére.

Szerelem-Tudatosság, mint életérzés, életforma és a megvilágosodás ösvénye

A szerelem, amiről beszélünk, és aminek az energiáját közvetítjük, túlmutat a párkapcsolatokon, túlmutat az emberi játszmákon.
Ez a szerelem, amit pusztába kiáltó hangként testesítünk meg, nem más, mint az Univerzum Ősrezgése, az a létminőség, amiből a mindenség teremtődött.
A világon semmi nem létezik, ami ne született volna szerelemből!
Erről a szerelemről tanúskodnak az ősi civilizációk jelképei, szimbólumrendszerei, kulturális hagyatékai, és erről a szerelemről tanít valamennyi nagy vallás is. Hiszen a dogmák mögött, egy csúcspontban a vallások összeérnek. Ez a csúcspont pedig a szerelem misztériuma.
A dualitás minden nagy kultúrában jelenlévő,- és ikerláng manifesztációt öltő energia.
A mitológiák, az irodalmi alkotások, az építészeti, festészeti, zenei csodák mind ugyanannak az ősrezgésnek az üzeneteit tolmácsolják, csupán koronként változó megnyilvánulásokban.

A szerelem teremtő és befogadó tudatosságát, isteni szikráját, ikerlángságát jelenítik meg a első kultúrák istenképei: a suméroknál Innana és Tammuz, a hinduknál Síva és Párvati, az Óegyiptomi Birodalomban Ízisz és Ozirisz, az Ószövetségben Ádám és Éva, az iszlámban Mohamed és Hatidzse, a görögöknél Aphrodité és Árész, az Újszövetségben Jézus Urunk és Mária Magdaléna, a népmeséinkben Tündér Ilona és Árgyélus.
Ezt az égből kitörő erőt, mely a földön manifesztálódik, mutatják be a gótikus katedrálisok, a lovagvárak, a Pálos Templomok és Kolostorok romjai, az egyiptomi piramisok, a Pilis fénytranszformációs központja, nagy királyok, titkos rendek, reneszánsz festők és alkotók hagyatékai.
A magyar néphagyományban akármerre nézünk, akár a paraszti szimbólumkódokat, házakat, kerteket, akár a szakrális évkörünk rítusait, akár a Yotengrit, ősi duális hitrendszerét vizsgáljuk, a szerelem mindenhol élő, létező ösvény.
Ösvény, ami egyaránt szól a teremtésről, a lélek útjáról, a földi létezés okáról és okozatáról, valamint a halandó ember pillanatairól. A halandó ugyanis a szerelem tudatos megélésén keresztül válik halhatatlanná.
Ez a szerelem beavatás. Olyan beavatás, ami valójában életformává, életúttá nemesíti lelkünket, s a
gyógyulás és fejlődés ösvényévé válhat.

Az Ikerláng Hologramok a XXI. században ugyanazokat az energiákat testesítik meg, mint amiket korábban a mitológiai kódok, szakrális épületek, titkos rendek, régi küldöttek fűztek le az anyagba, csupán a jelen időtér gyors rezgéséhez igazítottan horgonyozzák le az ITT és MOST egyesülésének és Szerelem-Tudatosságból fakadó ikerlángságának minőségét.
Ezek a Hologramok azok, amelyek a spirituális rendszerek új korszakát nyitják meg, olyan módon, hogy visszakapcsolnak egy régi, egy kezdeti tökéletességhez, a szerelemből fakadt gyönyör állapotához, ahonnan valamennyiünk lelke születik.

Minden és minden Hologramok rendszere.
Az isteni teremtő dimenziókban Hologramokban vetülnek ki az energiák, amelyek a mentális térben alakot öltenek. Ezek az alakzatok az asztrális világokban érzelmi töltést kapnak, élettel töltődnek fel. A teremtő, mentális, és asztrális világokban ezen Hologramok hatást gyakorolnak a kollektív tudatrendszerekben meginduló változásokra, végül pedig átíródnak a fizikai síkra, ahol már csak magát a megvalósulás történetiségét, az eseményt vagy a formát érzékeljük. Történeteket, történelmi dolgokat, csoportos hatásmechanizmusokat, egyéni sorsfordulókat.
A Hologramok a szerelem, mint SZER ELEM, tehát mint legelső őselem teremtményei. Olyan rezgéstartományokkal dolgoznak, amik szó szerint az IKER-LÁNG gyógyító mechanizmusokat indítják be, és a Szerelem-Tudatosság kapuját tárják ki.
Azt, ahol az EGY először KETTŐ, majd SOKASÁG lett egy LÁNG lobbanással, mert van hevülete, fénye, töltése. Ez az IKER-LÁNG a lélek tűzmagjának alapja, s ez a láng gerjeszti új tűzre azokat a parázshalmokat, amelyek a pillanatok valódi megélését töltik fel élettel.
Így lesz a SOKASÁGBÓL újra KETTŐ, amikor megérkezhetünk ön-magunkon keresztül a Lélekpárunkig, a KETTŐBŐL pedig ismét EGY, amikor feloldódunk egymásban és a szerelem – mint életforma – gyönyörűségében.

Az Ikerláng Hologramok a XXI. században először azután kezdtek bekapcsolódni energiaterünkbe, hogy a Lélekpár-Kódexek információs mátrixa megfogant, testet öltött bennünk. A Hologramok a mai korban ugyanazt a fényenergia transzformációs szerepet töltik be, mint régen. A fenti képeken láthattuk amint kolostorokban, freskókon, ruházaton, pajzsokon, nemesi címereken lettek aktiválva, bekódolva. A mi küldetésünk ennek az energiahálónak a továbbfűzése, ezért minden, az Elképzelt Életek Kiadón keresztül megjelentett könyvünk nyelvrendszere, borítója, történetvezetése olyan energiaszálakat fűz össze, amelyek térben mozgó ikonokként tudnak „észrevétlenül” dolgozni az Olvasó és környezete energiatestében, töltve és tisztítva azokat az inkarnációs és jelenkori sérüléseket, amelyek felszakadnak a könyvek olvasása közben. Ez viszont csak az első lépés.
Az Ikerláng Újtudatosság amit képviselünk, számunkra nem csak a sérülések begyógyítását jelenti, hanem egy állandó lélekmunkát a jelenben, melyben kulcsszerepet kap az ikerláng szó jelentésének kitisztítása. Mi nem a boldogtalanság, szenvedés, hűtlenség útját képviseljük, hanem fő értékeink a házasság, a család, a kölcsönös tisztelet, elfogadás és szeretet. Energetikai szimbólumainkat, melyek ezeknek az értékeknek a lenyomatát képviselik (avatott kövek, emléktáblák, képek, őrző mécsesek) folyamatosan helyezzük el a magyar szakrális helyeken, és ezekről a szertartásokról a „Helyavatások” menüben be is számolunk. Ugyanúgy, mint Őseink korában, az Ikerláng Energiatérből érkező energia lecsatornázását a mostban is egy, a szerelem-tudatosság állapotában élő és létező Lélekpár /férfi-női Ősredet minőség együttes és egyidejű jelenléte/ képes végezni.
A jelenlegi változó, rohanó világunkban szükség van a gyógyító helyek szerelemkapuinak megnyitására, melyet küldetésként vállaltunk, de szükség van azokra a lelkekre is, akik ezeket a helyeket látogatják majd.
Amennyiben Te is szeretnél ehhez a küldetéshez csatlakozni, érdemes a Hologramok használatát a Lélekpár-Kódexek Alapkulcsok modul elmélyítése után elkezdeni, hisz az ezekben található gyakorlatok felkészítik a test energetikáját magasabb frekvenciák, rezgéstartományok befogadására.

Első lépésként ajánlott a Kódexekben közreadott Hologramokat használni, azok rendeltetése szerint. Mindegyikhez részletes leírást hallgathatsz meg videóelőadásainkban.

Áldás és szeretet kísérjen utadon és köszönjük, hogy segítesz, részt veszel ebben a korban is a közös tér rezgésszintjét emlő munkánkban.

Szeretettel,

Fehér-Pál Rita és Fehér Tamás