Betöltés

Írdd be amit keresel

„Szerelem az, amikor két lélek ugyanabban a Pillanatban éppen egymást sikítja,
S széttörik közöttük az Idő és a Tér illúziója.
Ha ketten egyféleképp szeretünk, örökké világít majd közös csillagunk,
Hiszen a szerelmünkön keresztül halhatatlanok vagyunk…”
/Fehér-Pál Rita és Fehér Tamás/

Szakrális esküvő, mint lélekszövetség

A XXI. század rohanó világában az esküvők mélysége és spirituális jelentősége, valamint Égi Üzenete elhalványulóban van.
Missziónk, hogy olyan lélekszövetségek valósulását segítsük, amelyek ténylegesen elindíthatják az Új Párt, az Új Családot azon a közös ösvényen, amiben egymást választják társul, egymást emelik fel a szerelemben való létezés minőségébe.
Az esküvő és a lakodalom nem csupán egyetlen nap csodálatos emléke.
Az esküvő szövetség. Esküvé tesszük Őt. Az eskü szó valójában nem az ígéretet, nem a fogadalmat takarja, hanem egy sokkal régebbi jelentéssel bír.
Eskü, vagy ŐS KŐ, az őserő, a szer-elem, amiből minden született.
Esküvőnkön az ősszerelem tudatosságának állapotába lépünk be, abba a misztériumba, amikor a lelkünk tűzmagjából kipattanó parázsszilánkok összeolvadnak, egymás tükörképeivé, vagyis IKER LÁNGOKKÁ válnak.
Ikerláng nem teremtett, hanem választott. A lélekszövetség, mint esküvő útján áll mellénk, és táncol lelkünkkel, szíve dobban szívünkkel, lába lendül lábunkkal, miközben keze el nem engedi kezünket.

A házasság oltárán feloldódunk egymásban. Nem válunk féllé, és nem válunk egésszé, hanem két egész-ségben létező, teljességben élő NŐ és FÉRFI köt szövetséget egymással, hogy fényük még erősebben, még tisztábban ragyoghassa be otthonukat, családjukat és környezetüket.
A ház-as-ság szó maga ezt az energiát hordozza. Haza menni, megérkezni, megnyugodni.
A Menyasszony a Mennyek Asszonyává válik férje oldalán. A Mennyek Asszonya az Aranyasszony, aki képes magára ölteni, majd visszatükrözni a Hold valamennyi arcát, és megkapja azt a beavatást, amivel otthona és családja oltalmazója, valamint férje teremtő tüzének táplálója és őrzője lehet.
A Vőleglény a Teret tartó, tudatos Férfivá emelkedik Asszonya kezét fogva, aki a közös jövő biztonságát és stabilitását, a közösen választott Utak és Útirányok bástyáit horgonyozza le, hogy a Nőnek legyen tere a sokszínűség kialakítására.
A Férfi a Tűz, a Nő a Víz.
A Menny-Asszony őrzi a Tűz lobogását, és tartja fenn a láng erejét, a Férfi óvja a Víz medrét, hogy annak éltető forrása szabadon áramolhasson a közös élet aranyútján.

A szakrális esküvő során valósult szövetség egy beavatóút.
Hisszük és valljuk, hogy egy házasság égi energiáinak bekapcsolásához nem elég, ha csak egy pap vagy csak egy papnő önmagában van jelen, hiszen a kapcsolódásnak ezen minőségében sem csak egy férfi vagy egy nő vesz részt, hanem együtt, párban szeretnék lelkük erejét összeforrasztani.

Amikor avatott papnőként és avatott papként együtt rendezzük a szertartást, a Lélekpárok által közvetített üzeneteket adjuk át.
A szertartások mindig személyre szabottak, minden pár más és más, minden lélekszövetség más célért, más vállalásért jön létre.
Az esküvői szer a pár által választott helyszínen történik, mi a saját kertben, vagy erdei szakrális szent helyeken történő szertartásokat szoktunk javasolni.
A felkészülés a nőknek és a férfiaknak egy külön folyamat, hiszen más energiákat tud lehívni a női, megint más energiákat a férfi kör.
A szertartáshoz illeszkedő szimbólumokat, színeket, dekorációs eszközöket is segítünk kiválasztani, mivel minden szín és minden alakzat külön rezgéskódokat tartalmaz, más lehetséges valóságokat ír a pár szövetségébe.

Ami mindig azonos, az maga a folyamat. Egy többlépcsős, általában virágokból kirakott szimbólumrendszerben halad végig a pár, ami jelképezi az eddigi életüket, és a közösen alapított új családot.
Ezt követően a Térnyitás, áldás kérése, sámándalok közös éneklése, majd a lélekszövetségbe való megérkezés rituáléja történik.
A rituálé része a lelki és szellemi síkokon való együttrezgés áttranszformálása az ITT és MOST valóságába, a szívtánc, valamint az Aranyasszony és Tértartó Férfi avatása, és a közös gyermek majdani foganásának energetikai meghívása.

Ami mindig egyéni, az az általunk közvetített Hologram, vagyis térdimenziós szimbólumkód, amit energetikai formában adunk át, és ami valójában az esküvő szövetségének erejét hivatott fenntartani.
Ezt a Hologramot egy személyre szabott üzenet is kíséri, amit mediális úton kapunk meg Lélekcsaládunk által.

Az Új Asszony és a Férjjé vált férfi egymás felé intézett mondatait tűzugrás vagy igény szerint tűzönjárás követi.
Őseink hagyományai szerint a házasságban arra szerződünk, hogy tűzön-vízen keresztülmenjünk egymással, egymásért, a családunkért, a szerelmünkért.
Aki ebben az eksztatikus állapotban kézenfogva megy át választottjával a tűzön, azt az életben felmerülő bármely kihívás, akadály, nehéz szituáció nemhogy eltávolítaná, hanem közelebb hozza majd egymáshoz.

A lélekszövetség esküvői szertartását nem csupán az új házasulandóknak végezzük el, hanem már házasságban élőknek is örömmel erősítjük meg ilyen formában is kapcsolódásukat, legyen szó akár házassági évfordulóról, vagy egy új közös irány kijelölésére szolgáló választásról, amelyben egymást a szerelem-tudatosság, a valódi ikerlángság minőségébe szeretnétek emelni.
Fontosnak tartjuk elmondani, hogy ezekért a szertartásokért anyagi juttatást nem kérünk, a párok szer-elembe emelése Lélekcsaládunk missziójának része.

Amennyiben a szakrális esküvővel kapcsolatban kérdésed van, esetleg időpontot szeretnél egyeztetni, írj a következő email címre: info@elkepzelteletek.hu