Betöltés

Írdd be amit keresel

Osszd meg!

Beszámolónk a vértes-hegységi Vitányvár és Gerencsérvár szerelem-legendájának újjáéledéséről, illetve a 2021 augusztusában történő Lélekpár HologramFraktálok helyszínaktiválásáról szól.
Első kérdésként felmerülhet, hogy mi köze mindennek az ikerlángok útjához…

Lélekpár-Kódexek ingyenes előadásainkban részletesen kitérünk arra a tanításra, hogy valójában minden szerelem-alapú az Univerzumok rendszerében, s minden ősi vallás és hitvilág, valamint a művészeti hagyatékok is folyamatosan erről az egyszerre teremtő, és egyszerre befogadó szerelemről próbálnak üzenni.

Az Ikerláng Hologramok a XXI. században először azután kezdtek bekapcsolódni energiaterünkbe, hogy a Lélekpár-Kódexek előadások információs mátrixa megfogant, testet öltött bennünk. A Hologramok a mai korban ugyanazt a fényenergia transzformációs szerepet töltik be, mint régen.
Ugyanúgy, mint Őseink korában, az Ikerláng Energiatérből érkező energia lecsatornázását a mostban is egy, a szerelem-tudatosság állapotában élő és létező Lélekpár /férfi-női Ősredet minőség együttes és egyidejű jelenlétben/ képes végezni.
Amennyiben Te is szeretnéd elsajátítani a  Hologramok használatát a Lélekpár-Kódexek Alapkulcsok modul elmélyítését javasoljuk, hisz az ezekben található gyakorlatok felkészítik a test energetikáját magasabb frekvenciák, rezgéstartományok befogadására.
A jelenlegi változó, rohanó világunkban szükség van a gyógyító helyek szerelemkapuinak megnyitására, melyet küldetésként vállaltunk, de szükség van azokra a lelkekre is, akik ezeket a helyeket látogatják majd.
Alább legfrissebben aktivált helyszínünkről olvashatsz:

Vitány vára a Vértes hegység északi lejtőjén található, viszonylag könnyen járható túraútvonalon, azonban maga a vár megközelítése és belső terének látogatása a kőhalmok és meredeken felfelé vezető kavicstörmelékes utak miatt nehezített.

A vár első hivatalos leiratai a 1300-as évekből, Károly Róbert királyunk uralkodásának idejéből származnak, de jól tudjuk, hogy a templomos erődként is használt létesítmény már sokkal korábban, az 1100-as évek végén is létezett.
Gótikus stílusban építették, ami bizonyítja szakrális funkcióját, hiszen a gótika a templomos és pálos építészetben, mint fénytranszformációs geometriai formula jelenik meg.
Ami mindenképpen szembetűnő, és a szerelem-tudatosságnak, az ikerlángságot képviselő épületformának a bizonyítéka, hogy két négyszög alaprajzú tornya ikertoronyként magasodott az ég felé.

Révületünkben a helyszellemmel felvett kapcsolatot követően érdekes tapasztalásban volt részünk.
A hely a férfi Hologramok kapujaként működött az 1800-as években, és mint ilyen, a Napszimbólum fraktál jellegű térdimenziós szimbólumkódja kapcsolódik hozzá.
Ezt kellett a saját Hologramunkat viselő holló címeres kövünkkel újra aktiválni, és visszakötni a szerelem-rezgéstartományokba.
Erről a folyamatról láthattok lentebb képeket.

Az aktiválást követően azonban újabb jelet kaptunk.
Mint mindig, ezúttal is megjelent a holló, ám nem közvetlenül Vitány vára fölött, hanem a szomszédos hegyoldal körül keringve hívta fel jellegzetes hangjával magára a figyelmet.
Sokáig tanakodtunk, hogy vajon milyen titkot rejt a közeli hegy, ezért kutatni kezdtünk, és amit találtunk, csodával határos.
Gerencsérvár alig látható romjai bújtak meg a holló által jelölt területen, s mikor a helyszínre érkeztünk, újabb képeket kaptunk.
Egy régi kor szerelmi története bontakozott ki előttünk a látomásban, két ellenséges várúr gyermekeinek eltitkolt szerelme, amiért háború robbant ki, majd a fiatalokat a leány kegyetlen apja befalaztatta, és halálukat ott lelték, Gerencsérvár kőfalai között, kővé dermedt örök szerelmük tragédiájában.
A két lélek kóborlása a szalagunk kihelyezésével, és szerelmük karmikus sebének kitisztításával véget ért.
A helyszellem felszabadult, és újra ontja magából a női Hologramfraktált, a Holdsarló térbeli, gyors frekvenciatartományon mozgó szimbólumát.

Hetekkel később szembesültünk vele, hogy létezik egy legenda a köztudatban, miszerint Mátyás király korában Vitány várurának fia, Héderváry Imre, és az ellenséges Gerencsérvár urának leánya, Ujlaki Klára titkon egymásba szerettek, holott a leányt édesapja már korábban egy német gróffal jegyezte el.
Klára Imréhez szökött, amiért apja megtámadta Vitány várát.
A csatában Héderváry vereséget szenvedett, Gerencsérvár ura pedig magával cipelte Imrét, és saját leányával együtt büntetésből abba az alagútba falaztatta, melyen keresztül Klára, jegyességével dacolva elszökött.

Imre és Klára legendája visszaigazolta látomásunkat, a szerelmesek lelkei az energia-áthuzalozásunk óta újra szabadon szállnak, Vitány Naphologramja és Gerencsérvár Holdsarlója pedig ismét egymással összekapcsolódva, teljes egységben áramoltatja a Vértesben a szerelem-tudatosság gyógyító energiáit.

Ha szeretnél a szerelem-tudatosság kilencedik dimenziós Hologramjainak, valamint személyes Lélekpár-kapcsolódásunk energetikájából töltődni, látogasd meg ezeket a helyszíneket!

Az Ikerláng Hologramok rendszerének és működésének pontosabb megértéséhez mindenképpen olvasd el a Hologram Információk menüpont alatti írásunkat! 

Áldás VAN az Úton!

Szeretettel,
Fehér-Pál Rita és Fehér Tamás

Címkék:

Ezeket kedvelheted