Betöltés

Írdd be amit keresel

Osszd meg!

Beszámolónk a Bakony térségében lévő három rejtőzködő Pálos Kolostorromnál, 2021 júliusában történő Lélekpár-Hologram lefűzésekről szól.
Első kérdésként felmerülhet, hogy mi köze mindennek az ikerlángok útjához…

Lélekpár-Kódexek ingyenes előadásainkban részletesen kitérünk arra a tanításra, hogy valójában minden szerelem-alapú az Univerzumok rendszerében, s minden ősi vallás és hitvilág, valamint a művészeti hagyatékok is folyamatosan erről az egyszerre teremtő, és egyszerre befogadó szerelemről próbálnak üzenni.

Az Ikerláng Hologramok a XXI. században először azután kezdtek bekapcsolódni energiaterünkbe, hogy a Lélekpár-Kódexek előadások információs mátrixa megfogant, testet öltött bennünk. A Hologramok a mai korban ugyanazt a fényenergia transzformációs szerepet töltik be, mint régen.
Ugyanúgy, mint Őseink korában, az Ikerláng Energiatérből érkező energia lecsatornázását a mostban is egy, a szerelem-tudatosság állapotában élő és létező Lélekpár /férfi-női Ősredet minőség együttes és egyidejű jelenlétben/ képes végezni.
Amennyiben Te is szeretnéd elsajátítani a  Hologramok használatát a Lélekpár-Kódexek Alapkulcsok modul elmélyítését javasoljuk, hisz az ezekben található gyakorlatok felkészítik a test energetikáját magasabb frekvenciák, rezgéstartományok befogadására.
A jelenlegi változó, rohanó világunkban szükség van a gyógyító helyek szerelemkapuinak megnyitására, melyet küldetésként vállaltunk, de szükség van azokra a lelkekre is, akik ezeket a helyeket látogatják majd.
Alább legfrissebben aktivált helyszínünkről olvashatsz:

Veszprém megyében, a Bakony ölelésében egy nap alatt három pálos kolostort látogattunk meg és kódoltunk újra a szerelem-tudatosság energiahálójával 2021 júliusában.
Elsőként a Szent Mihály kolostorromhoz vezetett Utunk. A romok Nagyvázsony külterületén találhatók, lenyűgöző környezetben, néhány falában teljes életnagyságban megőrizve az épület eredeti magasságát.

A templomot és hozzá kapcsolódó kolostort a hivatalos leiratok szerint Kinizsi Pál és apósa, Magyar Balázs alapították, ám révülésünkben egy jóval korábbi, XII. század körüli fennállásról és funkcióról is információt kaptunk. Kinizsi, a híres törökverő, Mátyás király legjobb és legmegbízhatóbb katonája, a pálos hollóról elnevezett Fekete Sereg hadvezére volt, aki jelentős vagyonnal és birtokokkal ajándékozta meg a szerelem fénytranszformációját fűző rendet.
Kinizsi Pál, akárcsak utolsó szakrális királyunk, Mátyás király is jól tudta, hogy a Pálosok Mária Magdaléna hagyatékának őrzői, Naposz és Pálosz egyházának alapítói, és olyan szerelemhálót horgonyoznak a Föld terébe, amit mind férfi águk, mind a máig titkolt női águk közösen manifesztált és őrzött a Kárpát-medence világosságának, istentudatának és szerelem alapú életfelfogásának kiterjesztésére. Olyan fényhálót, ami hatást gyakorol a civilizációs változásokra, kilencedik dimenziós Hologramokkal tölti és táplálja a Helyszellemeket, és azokat, akik nyitott szívvel fordulnak a változás és áramlás irányába.
Ezt a hálót aktiváljuk újra és újra, a Lélekpárok üzenete és egyéni vállalásunk szerint az Ikerláng Kódok Hologramjaival.

A helyszín gyakran látogatott túristaút közelében fekszik, a fő útvezetés irányából nézve mégis rejtőzködő, az avatatlan szemek nem veszik észre.
A templom szentélye a pálos építészeti hagyományok szerint nyolcszögben záródik, ami utal a nyolcas végtelenségére, és a Lélekpárok szimbólumára, Mária Magdaléna tiszteletére, hiszen az MM jelzések, melyek gyakorta feltűnnek kegytárgyakon, szakrális feliratokon, nem mások, mint Magdalai Mária kezdőbetűi, ha pedig ezt a két M betűt egymással szemben összeforgatjuk, éppen egy végtelen jelet kapunk. Ikerlángok, Lélekpárok…
A helyszín beaktiválása előtt a Helyszellemmel kapcsolódtunk, aki energikus és nyitott volt, akárcsak a kertek boldog tündérei.

Az aktiválás során mindig együtt révülünk, kapcsolódva Égi Lélekcsaládunkhoz, majd a szerelemkapukat megnyitva horgonyozzuk le újra és újra a Lélekpár Hologramokat. A képek ezúttal egy, a jelenleg ismert alapítási okiraton szereplő dátum elé vittek minket. Üzeneteket kaptunk, hogy üzeneteket adhassunk át készülő új könyveinken keresztül, melyek a középkor rejtélyeit fogják feltárni, eddig talán sehol nem hallott, sehol nem olvasott módokon. Ez a kolostor és templom ugyanis a titkok védelmére lett felszentelve, a védelmezés és információmegosztás a fő energetikai feladata. Nem véletlenül találtak itt több kódexet is a régészeti feltárások során. És nem véletlenül áll Szent Mihály védelme alatt, akiről tudjuk, hogy leszületésében Szent Györgyként, a sárkánygyőző lovagként testesült meg, Ő pedig nem más, mint Arimatheai József, a Kehely és a Vérvonal, Mária Magdaléna és gyermekeinek védelmezője. Minderről a Sárkánygyőző Szent György című előadásunkban részletesen szólunk.
A titkok feltárásának azonban eljött az ideje, erre áldást kaptunk nem csak ezen a helyszínen, hanem már korábban, a pilisszentléleki helyavatásunkon is.
A helyszín férfias energiáihoz a női jelképbe, a tulipános kőbe programoztuk az új Hologramokat, hogy a kiegyenlítődés megtörténhessen. Égi vezetés alatt éppen az egykori kápolna egyik oltára fölé helyeztük el a követ, hiszen a látomásban mindig megjelenik számunkra, hogy eredeti formájában hogyan nézett ki az épület, ez pedig utólag, a helyszín másik oldalán kihelyezett helyszínábrán keresztül nyert megerősítést.
A nagyvázsonyi Szent Mihály Pálos Templom és Kolostorrom újraaktiválása az egész térség valamennyi kolostorromjának rezgésszintjét felemeli, hozzájárulva ezáltal a szerelem hálóhologramjainak aktivitásához, anyagi frekvenciáinak felvételéhez, ami minden, a szerelem-tudatosságra, az ikerlángság valódi útjára nyitott szívű útkeresőt új ösvényre vezet majd.
Lelkünkben e szolgálatért tanúsított hála érzésével búcsúztunk a romoktól, hogy a következő helyet is újraavathassuk az Ikerláng Háló fénytranszformációs terében.

A Szent Ilona templomrom Nagyvázsonytól északra található, a kék túrajelzésen haladva közelíthető meg.
A kicsiny templom az erdő belsejében helyezkedik el, a Pálosok legtöbb épületéhez képest valóban aprócska, ám annál gyönyörűbb ékesség lehetett.
Révületben, szívterünk összekapcsolása után képeket kaptunk Égi Lélekcsaládunktól, miszerint ez a templom egy szakrális kápolna funkciójában állt, s a férfi és női rendfőnökök szerelem-tűztemplomának szentelték fel.
Szent Ilona védelme alatt áll, ám e név nem Nagy Konstantin császár édesanyját jelzi, hanem Mária Magdaléna leányát, a Szent Vérvonal elindítóját. Minderről, s az elfeledettnek hitt és átírt múlt valódi történéssorozatáról, készülő regény-trilógiánkban fogunk beszámolni. Kódokat kapunk és kódokba rejtünk, hogy akinek szeme van lásson, akinek füle van, halljon, akinek a szíve megnyílik, érezze a legnagyobb titkot: az igazság felszínre törését.
A romokat személyes Lélekpár-energiaterünkkel töltöttük fel, programozott követ e helyen nem hagytunk, hanem a Helyszellemet készítettük fel a következő alkalomkor tervezett avatásra. Itt ugyanis máig élő szerelem lélekemlékei lángolnak asztrális fáklyák tűznyelveibe rejtve, és saját felszakadó inkarnációs lélekemlékeink előtt fejet hajtva, a visszatérés ígéretével távoztunk.

Lélekvállalásunk szerint végzett avatásaink ez alkalommal Tálodon zárultak, a Szent Erzsébet romnál. Az egykor fényárban úszó templom és kolostor mára egyetlen főfallal és rengeteg kőmaradvánnyal hirdeti rejtőzködő jelenlétét.
A főfalon hatalmas rózsaablak helye látható, a helyszín elkerítő szalagokkal és az omlásveszélyre figyelmeztető táblákkal van körülvéve. Ez bennünket nem gátolt abban, hogy belépjünk a szakrális térbe, és megnyissuk a Lélekpárok Téren és Időn túli Kapuját, hogy az isteni szerelem-tudatosság Hologramkódjait az általunk festett tulipános kőbe programozzuk.
A Helyszellem szerelemért kiáltott, szüksége volt a Lélekpár-energiák bekapcsolására, amit hálásan meg is köszönt.

Révületünkben mennyegzőket, avatásokat, szálló rózsaszirmokat és gyógyító tevékenységet láttunk. Ez a kolostor a szerelem avatások helyszíne volt, és az összekapcsolódáson keresztül való gyógyítás fénykódjait hordozza.
A tulipános kő programozása után készült fényképeken a külső fényforrásként működő Nap fénytörései, visszatükröződései szabad szemmel is láthatóvá teszik a szerelemtudatosság megélésén keresztül létrejövő ikerláng energiaspirálokat.
A követ a bejárati boltív oldalában hagytuk, hogy aki ezen a kapun átlép, részesülhessen a Lélekpár-szerelem gyógyító és feltöltő energiáiból.

Amennyiben szeretnél a fenti, szerelemben aktivált helyszínekre ellátogatni, ikerláng léleksebeket gyógyítani, testi-lelki egyensúlytalanságok harmonizálását segítő energiákból töltekezni, látogasd meg az újrakódolt és Hologramokkal avatott helyszíneket.

Az Ikerláng Hologramok rendszerének és működésének pontosabb megértéséhez mindenképpen olvasd el a Hologram Információk menüpont alatti írásunkat! 

Áldás VAN az Úton!

Szeretettel,
Fehér-Pál Rita és Fehér Tamás

Címkék:

Ezeket kedvelheted