Betöltés

Írdd be amit keresel

Osszd meg!

Beszámolónk a Borsod megyében lévő Gönc, valamint Telkibánya területén lévő Pálos Romoknál 2021 júliusában történő Lélekpár-Hologram lefűzésekről szól.
Első kérdésként felmerülhet, hogy mi köze mindennek az ikerlángok útjához…

Lélekpár-Kódexek ingyenes előadásainkban részletesen kitérünk arra a tanításra, hogy valójában minden szerelem-alapú az Univerzumok rendszerében, s minden ősi vallás és hitvilág, valamint a művészeti hagyatékok is folyamatosan erről az egyszerre teremtő, és egyszerre befogadó szerelemről próbálnak üzenni.

Az Ikerláng Hologramok a XXI. században először azután kezdtek bekapcsolódni energiaterünkbe, hogy a Lélekpár-Kódexek előadások információs mátrixa megfogant, testet öltött bennünk. A Hologramok a mai korban ugyanazt a fényenergia transzformációs szerepet töltik be, mint régen.
Ugyanúgy, mint Őseink korában, az Ikerláng Energiatérből érkező energia lecsatornázását a mostban is egy, a szerelem-tudatosság állapotában élő és létező Lélekpár /férfi-női Ősredet minőség együttes és egyidejű jelenlétben/ képes végezni.
Amennyiben Te is szeretnéd elsajátítani a  Hologramok használatát a Lélekpár-Kódexek Alapkulcsok modul elmélyítését javasoljuk, hisz az ezekben található gyakorlatok felkészítik a test energetikáját magasabb frekvenciák, rezgéstartományok befogadására.
A jelenlegi változó, rohanó világunkban szükség van a gyógyító helyek szerelemkapuinak megnyitására, melyet küldetésként vállaltunk, de szükség van azokra a lelkekre is, akik ezeket a helyeket látogatják majd.
Alább legfrissebben aktivált helyszínünkről olvashatsz:

A keleti szerelemkapukat 2021. júliusában két pálos hagyatékhelyen nyitottuk ki: a Gönci Boldogasszony Kolostornál és a Telkibányán található Alexandriai Szent Katalin ispotályban.
Utunkat végig törzseiken figyelő szemekkel áldott őrző bükkfák rengetege kísérte, és míg a Boldogasszony Kolostorhoz egy 12 km-es felfelé ívelő túra vezetett a délidő nyári forróságában, a Szent Katalin romok kellemes sétával megközelíthetők, környezete pedig az egész napos energetikai munkánk után megnyugvást kölcsönzött számunkra.

Gönc Borsod-Abaúj-Zemplén megye települése, a Pálos Rend előtt már az 1200-as években éltek itt szerzetesek.
A Pálos Rend szerelemfénytranszformációs munkájának a XIV. században kiemelkedő pontja volt a máig is tetőig álló templomrom. A Pálos Rendről korábbi írásainkban és beszámolóinkban, valamint Lélekpár-Kódexek videóelőadásainkban is szólunk, itt röviden csak annyit írnánk le, hogy közismert férfi ágán kívül létezett egy kevéssé ismert, és hivatalosan elhallgatott női ága is, a fehérboszorkányok közössége. Együttrezgésben, egy szerelemben fűzték azt a szakrális energiahálót, amit szerelemhálónak, ikerláng fényhálónak, s a Kárpát-medencében gyökeret vert szerelem-tudatosságnak is nevezünk.

A templom és kolostorrom környezete mesébe illő, a Martonyiban és Nagyvázsonyban lévő épületek után az országban látogatható pálos romok közül az egyik legteljesebb állapotában maradt fenn.
A szakrális építészet stílusában, a francia katedrálisokban először használt gótika elemeit megszólaltatva épült, különös konzolokkal, amelyek más, a Rend tulajdonában lévő épületekben nem, vagy csak kevéssé figyelhetők meg. Ilyen az északi falon lévő denevérszárnyú konzol is.
A bejárat fölött jól látható az egykori rózsaablak nyílása, ami a keleti, vagyis ébredő Nap fényét sugározta át a templom szent teréből nyíló szentély irányába.
A gótikus csúcsívbe végződő keresztboltozatok lenyomatai a falakon megtalálhatók.
Az épületbe lépve magasrezgésű energiák érzékelhetők, és a karcsú szerkezeti hatás ellenére a Tér kiterjedt.
A Helyszellem békés, ám szigorúan megválogatja, hogy kiket enged a terület belsejébe látni.
A Hologramtöltésre kapott engedély megérkezése után a két tüzes lángot ontó kelyhet viselő kövecskénket programoztuk be, mely méltó teret tartott augusztusig a templom és kolostorrom ikerláng fénykódjainak. Augusztusi látogatásunk során új követ, személyes Hologramunk hollós változatát helyeztük el a helyszínen.
Révületünkben válaszokat kaptunk a templom szűk terének mibenlétére, ugyanis ezen a helyen a szentély és környezetének belső szféráiba csak az avatott rendtagok és lovagok léphettek be, olyan erős Hologramok fűzése zajlódott. Az oldalsó épületrészekben, szobákban, termekben, és a kolostor többi elemében külső, mintegy fénytámasztó tevékenységet végeztek. Az emeletes kolostort a templommal összekötő folyosó meditációnkban megjelent, azonban ma ennek az átjárónak nyoma sem látszik. Későbbi kutatómunka során kiderült, hogy a látomásban érzékelt folyosót az 1900-as évek első felének állagmegóvási munkálatai során befalazták, de létezett. Ez újabb visszaigazolás volt számunkra arról, hogy a révületek során vezettetve hiteles képeket látunk.

A Nap gyönyörű fényjelenségeket, fényalakzatokat mutatott meg a szerelem új Hologramjainak lefűzése után, a romok új energiával töltődtek fel, melyek az aktivált kő segítségével koncentrikus körökben haladva áramolnak kifelé a környékbeli falvak és városok irányába, valamint azokra, akik a helyszínre érkeznek, hogy a Lélekpárok energiájából töltődjenek és gyógyuljanak. A fénytranszformációt végző kövecskénket az ide járó látogatók által épített, kövekből álló oltárra helyeztük, két őrző mécsessel együtt.

Telkibányára már az esti órákban érkeztünk meg, és kimerültségünket szinte azonnal feledtette az a harmónia, ami az Alexandriai Szent Katalin ispotály romjainál fogadott bennünket.
A Helyszellem energiái kiegyensúlyozottak, rendszeresen látogatják és gondozzák a területet.
A romok által körbevett templomot, mely az eredeti pálos templom helyére épült, még ma is használják.
A templomkertben Szent Katalin szobrát láthatjuk, kezében attribútuma, a szerelem eredeti Bibliája, Mária Magdaléna evangéliuma, oldalán a tőr, amit Jézus Urunk halála után szintén Mária Magdaléna örökölt, majd pedig őrzésének joga fogadott fiára szállt.
Szent Katalinról azt tudjuk, hogy magára vette Jézus Urunk stigmáit, Ő Jézus jegyese, égi-földi szerelemben élő Lélekpárjának újbóli megtestesülése, akit minden hiteles ábrázoláson három koronával a fején jelenítenek meg, a fizikai, a lelki, és a szellemi kapcsolódást jelezve ezzel. Mily különös, hogy Mária Magdaléna évszázadokkal korábban Montserrat területén Kata álnéven bujkált…
A Szent Katalin szobor mellett két oldalon pedig egy-egy hegyesre nyírt tuja áll, mint a tőr, a férfi isteni minőségének a jelképe, ami egyben Jézus Urunk jelképe is, mögötte egy-egy kehely alakú bokor, mint Mária Magdaléna papnői szimbóluma. És hogy miért van kettő-kettő belőlük, arra Vérvonaluk égi-földi továbbvitele adja meg a választ.

A helyet vállalt küldetésünk szerint aktiváltuk, ám rendhagyó módon ezúttal a Szent Katalin szobron és környezetében található szimbólumokon keresztül töltöttük fel Égi Lélekcsaládunk, a Lélekpárok energetikájával, hogy személyes kapcsolódásunk energiáján átszűrve az ide látogatók, a gyógyulni és töltődni vágyók is részesülhessenek a koncentráltan jelen lévő ikerláng háló erőteréből.
Búcsúzáskor a rózsaablakon átszűrődő Napszentület éppen Szent Katalin alakját világította meg a templomban, örök hírhozójául annak, hogy az elmúlás nem valaminek a vége, hanem a remény által nyitódó új Kapu üdvözítő ereje. További visszaigazoló jelként már az indulás pillanatában egy egymást szerelmesen szerető fa-pár engedett bennünket Új Utunkra, a következő helyszínre.

Amennyiben szeretnél a fenti, szerelemben aktivált helyszínekre ellátogatni, ikerláng léleksebeket gyógyítani, testi-lelki egyensúlytalanságok harmonizálását segítő energiákból töltekezni, látogasd meg az újrakódolt és Hologramokkal avatott helyszíneket.

Az Ikerláng Hologramok rendszerének és működésének pontosabb megértéséhez mindenképpen olvasd el a Hologram Információk menüpont alatti írásunkat! 

Áldás VAN az Úton!

Szeretettel,
Fehér-Pál Rita és Fehér Tamás

Címkék:

Ezeket kedvelheted