Betöltés

Írdd be amit keresel

Osszd meg!

Beszámolónk a három Pilisi Piramisnál, 2021 júniusában történő Lélekpár-Hologram lefűzésekről szól.
Első kérdésként felmerülhet, hogy mi köze mindennek az ikerlángok útjához…

Lélekpár-Kódexek ingyenes előadásainkban részletesen kitérünk arra a tanításra, hogy valójában minden szerelem-alapú az Univerzumok rendszerében, s minden ősi vallás és hitvilág, valamint a művészeti hagyatékok is folyamatosan erről az egyszerre teremtő, és egyszerre befogadó szerelemről próbálnak üzenni.

Az Ikerláng Hologramok a XXI. században először azután kezdtek bekapcsolódni energiaterünkbe, hogy a Lélekpár-Kódexek előadások információs mátrixa megfogant, testet öltött bennünk. A Hologramok a mai korban ugyanazt a fényenergia transzformációs szerepet töltik be, mint régen.
Ugyanúgy, mint Őseink korában, az Ikerláng Energiatérből érkező energia lecsatornázását a mostban is egy, a szerelem-tudatosság állapotában élő és létező Lélekpár /férfi-női Ősredet minőség együttes és egyidejű jelenlétben/ képes végezni.
Amennyiben Te is szeretnéd elsajátítani a  Hologramok használatát a Lélekpár-Kódexek Alapkulcsok modul elmélyítését javasoljuk, hisz az ezekben található gyakorlatok felkészítik a test energetikáját magasabb frekvenciák, rezgéstartományok befogadására.
A jelenlegi változó, rohanó világunkban szükség van a gyógyító helyek szerelemkapuinak megnyitására, melyet küldetésként vállaltunk, de szükség van azokra a lelkekre is, akik ezeket a helyeket látogatják majd.
Alább legfrissebben aktivált helyszínünkről olvashatsz:

A „Három Nagy Piramis” Dobogókő térségében található, mint a Pilis szakrális központjának tértartói, a Föld szívcsakrájának főverőerei. Folyamatos, ám megfontolt újrahangolásuk, a rajtuk átáramló szerelemkódok időről időre ismétlődő újrafűzése kiemelt fontosságú, hiszen a szer-elem, mint ötödik elem vérkeringése, állandó lüktetése, örökkön áramlásban és változásban lévő kilencedik dimenziós energiája ezeken a központi piramisokon keresztül transzformálódik a leggyorsabban.
A pilisi Pálosok nem véletlenül építették fénykolostoraikat ezen erőtér közelébe.
Az Árpádvár, a Rám-hegy és a Mágus-hegy hármas egysége pontosan leképezi az egyiptomi Királyok Völgyének három nagy piramisát, Hufu, Hafré és Menkauré fáraók piramisának energiaáramlási folyamatát. Így, ha ezeket bekapcsoljuk, aktiváljuk, azokat is összekötjük egy univerzális Ikerláng HálóHologram-rendszerben.
2021. júniusának végén, éppen Keresztelő Szent János napján, „a körosztás idején”, a Négy Világoszlop kiegyenlítődésének napján, Telihold áldásában küldetésünk ide szólított minket, és azon kívül, hogy megnyitottuk a Lélekpár-Kapukat, aktiváltuk a helyszíneket, majd összekötöttük a három nagy csúcsot, egy nem mindennapi beavatótúrában volt részünk, teli jelekkel, és a saját kapcsolódásunk szövetségének megerősítő folyamatokkal.

A három csúcs egy irányba mutat, a Szíriusz csillagzatra, ami ötödik, hatodik, hetedik dimenziós fénykódokat transzportál a hegyeken keresztül a Kárpát-medence területére, ahonnan ezek a kódok csillag alakzatban szóródnak szét a szívcsakra energiaforgása okán a világon. A Szíriusz maga is transzformációs kapu, ami a Lyra csillagzatról érkező nyolcadik és kilencedik dimenziós Lélekpár-Hologramokat finomítja hozzá az anyagi világ szimbólumrendszeréhez.
Mi, a Lélekpárok Lélekcsaládjának leszületőiként a Lyra Hologramjait fűzzük bele a fizikai sík mozgásába, vállalt életfeladatunk szerint segítjük ezeknek a gyógyító és átalakító rezgéseknek az eljuttatását a XXI. század időterébe.

Árpádvár Helyszelleme semlegesen visszahúzódó volt, tele fájdalommal, léleksikolyokkal, terhelt emlékekkel.
A helyszínen egykor „vár állott, most kőhalom”.
Ő a három közül a legalacsonyabban fekvő pont, mégis a legerősebb, és ennek ellenére a leginkább magára hagyott terület.
A jelöletlen utak fölé emelkedő hegyoldalon meredek felfelé – még meredekebb lefelé – úton haladva közelíthető meg, rejtőzködése talán nem véletlen. A révület, mely minden helyszínavatásunk fontos része, most is választ adott a kezdeti nehéz kapcsolódás okára.
A szabad szemmel alig felfedezhető falegyüttes, az egy-egy nagyobb felületű kőmaradványok oly módon segítik a fénytranszformáció folyamatát, hogy szolgálatot vállalnak egyrészt az Árpádvár pusztulásánál beégett terhelt emlékek tisztításában, másrészt az ide zarándoklók személyes léleksebeinek és érzelmi-mentális blokkjainak felvételében.
Éppen ezért mi a szerelem-energiák áttöltését választottuk itt. Feltöltöttük a helyszínt a személyes Lélekpár-kapcsolódásunk energiahologramjaival, amit a Boldogasszonynak felajánlott programozott kővel indítottunk új útjára.
Ez az aktivált kő a lenti képek között látható. Különös egybeesés, hogy mediális úton érkező üzenet szerint a „Világ Világossága, Boldogasszonyunk Aranykoronája ragyogjon Mindannyiunk szívének virágára!” feliratú követ hoztuk ide, mert maga a helyszín valóban arra hivatott, hogy a Világosságot, a SZER-elem ikerláng hálójának rezgésszintjét emelje fel. Már csak azért is, mert a vár még élő és aktívan létező idejében SZER gyűléseket, SZER-szövetségeket tartottak itt. Erről először a révületben kaptunk képeket, majd az utólagos kutatómunka, mint már oly sokszor, most is visszaigazolta a látomásaink valódiságát.
A SZER-szövetségek pedig egyfelől vérszövetségeket jelentettek a vezérek és lovagok esküje szerint a szerelem-tudatosság jelképeinek és vérvonalának élet-halálra szóló oltalmazására, másfelől lélekszövetséget a szakrális királyi központ védelmére, a szerelmetes istenképet őrző minőség továbbfűzésére.
SZER-szalagunkat Árpádvár ikerfáján helyeztük el, a Hologram-kőbe pedig a szerelem-újtudatosság emelő rezgéseit kódoltuk át, az ide érkezők látásának erősítésére, érzéseinek tisztítására.

A Rám-hegy Hafré fáraó egyiptomi piramisával rezeg együtt. Hafré piramisa a három közül az úgynevezett „Gyémántfényű” piramis, melynek szentélyében Lélekpárjával és földi feleségével, Mereszanh papnővel közös szobrukat találták meg, mintegy az ikerláng energiát magukba fogadva és tovább áramoltatva. Ezt tükrözi le a Rám-hegy energiaáramlása, melyről révületünkben a „gyémánt” tisztaságához hasonló „Fehér-hegy” elnevezést kaptuk. Fehér fénytranszformáció kapuja.
A hegy alján található Fénykapu is erről tanúskodik, melynek két oldalán faragott rózsaindák láthatók, az Égben köttetett szerelem szimbólumai, ami legalább annyira tüzes és küldetéséért szenvedélyes, mint amennyire tövises is. A kapu összekötő pántjának jobb oldalán a Nap, bal oldalán a Holdsarló, az Égi Istenfiú és az Égi Istenanya szerelmének jelképei, középen kettőskereszt, a férfi és a nő szövetsége, alatta szív, mint az egyesülés gyönyörű pillanatának hordozója. Ahol pedig az egyesülés, a földön túli szer-etkezés utáni foganás történik, maga a kapu középpontja. Az, ahova beállunk, majd amin áthaladunk, hogy egy másik dimenzióba, egy újfajta tudatosságba, a szerelembe érkezhessünk.

A Rám-hegyre, ahol szó szerint RÁM SZAKAD AZ ÉG /Rám-szakadék őrző hegycsúcsa/, tehát ahol a megvilágosodás beavatósziklájára érkezhet a vándor, nehéz, kevésbé gyakorlottaknak négykézlábas kapaszkodó vezet felfelé a meredek falakkal határolt szurdokok között, ám felérve a szó elakad, a szív megdobban, a lélek örömben fürdik, a szellem pedig, akárcsak palackból kiszabadult fogoly, új életre kap.
Lélegzetelállító hegyvonulatok veszik körbe a Tér és Idő határán álló sziklát.
A Világ Közepén, a Föld szívnek tengelypontján mi is hazaérkeztünk a Mieinkkel való kapcsolódásra.
Saját kapcsolódásunk Hologramcímerét, a hollós MM-rózsakódot aktiváltuk itt.
Az Árpádvár és Mágus-hegy áramlását bekötöttük a Rám-hegy középponti terébe, látomásunkban pedig egy lebegő templom, valamint Égi Lélekcsaládunk Hologramüzenete jelent meg.
A lebegő templom, mint utólag kiderült, a Hafré fáraó piramisával való összeköttetés miatt volt jelen, ugyanis az Ő piramisa helyén korábban Naptemplom állott, csakúgy, ahogy Atilla királyunk idején ezen a helyen is.
Égi Lélekcsaládunk szimbólumkódjával programoztuk be a kövecskénket, és amint a Hologram átkódolódott, a mellettünk lévő bokorból egy nagyobb holló tört elő, majd pár lépés után gyönyörű hangján énekelve repült fel, szárnyait kitárva, s mintha lassított felvételben láttuk volna, olyan lassan és megfontoltan szállta körbe kétszer a hegyet és környékét.
Jel volt ez, melyért szívünkből hálásak maradunk. A holló végig ott volt mellettünk a bokorban, amíg révültünk, és Lélekpár-kapcsolódásunk energiáját töltöttük át a Helyszellem burkaiba, hogy a három piramis Fehér-hegye tarthassa a szerelem-tudatosság terét. Majd, amint a látomás véget ért, és kövecskénk felkészült arra, hogy elhelyezzük a helyszínen, a holló teljes fizikai valóságában megmutatta magát, megerősítve, hogy Utunk a helyes ösvényen halad előre, nyitva mások látását és útját a valódi ikerláng-szerelem, a mindenkiben élő és létező szakrális szerelem energiájának befogadására. Épp olyan erős jel volt ez, mint 2021 januárban, amikor Pilisszentléleknél a helyavatás után beszakadt az oltárkő, ami mindig Jézus Urunk és Mária Magdaléna, valamint gyermekeik jelenlétére utaló jelenség. A holló Boldog Özséb attribútuma, Boldogasszonyunk madara, az Égi Áldás üzenője.
A követ a Ferenczy-szikla lábánál helyeztük el, hogy helyszínavató szolgálatát teljesíthesse, és amennyiben az ide érkező látogatók közül valakit megszólít, új gazdára találhasson.
A Rám-hegy kapujára pedig elhelyeztük az őrző szalagot, a szerelem-tudatosság üzenetét.

Utolsó állomásunk a Mágus-hegy, ami szintén jelöletlen úton, egy gyönyörű rétről közelíthető meg. Helyszelleme nyitott, befogadó, táltosok és mágusok energiáját Őrző létező.
A hegytetőn kettőskeresztet emeltek, az Égi szövetség jelképéül, mert a KETTŐ előbb EGY, majd a KETTŐ-ből ismét az EGY-s-ÉG felé tartó örök szerelemben áramlik a lélek.
A kettőskereszt mellett ikerfa áll, egy törzsből növő, mégis kettéváló, de egy irányba, az ÉG irányába törekvő kapuőr.
A helyszínen az energiák az érzékenyebb emberek számára tisztán érezhetőek, a látók pedig színes, spirális örvények egymásba érkezését csodálhatják meg. Itt a mai napig érezhető a táltos-mágusok szellemiségének jelenléte.
A kapunyitásra a Helyszellemtől engedélyt kaptunk, ezáltal a három piramis csúcsait össze tudtuk kötni, melyek egy középpontba érkezve előbb kettős tűzláng – IKERláng –, majd egy asztrális csillag alakzat Lélekpár-Hologramját fűzték le a révülésünkben, és fűzik tovább most is az oda érkezők gyógyulására, emelkedésére. Amikor pedig szükséges lesz, a Hologramokat újra kódoljuk, újra aktiváljuk majd.
A programozott kövecskét, ami a szerelem-fénytranszformációt segíti, a kettőskeresztet tartó farönk hasadékába helyeztük el, szalagunkat pedig a kettőskereszten, hogy Égi Szövetségünkről adjon hírt, valamint kösse össze a három csúcsot, a három piramis energiaáramlását.

Az út során nem csupán a helyszíneket avattuk és nyitottuk újra az ikerláng kódokkal, hanem saját Lélekpár-kapcsolódásunk fizikai minősége is erősödött, hiszen egyik helytől a másikig olyan sziklaperemeken, hasadékokon, meredek hegyoldalakon jártunk, ahol szó szerint kellett kéz a kézben, életre-halálra támasztanunk egymást. A szerelem-tudatosság, mint fókusz-orientáltság, ami a hétköznapokba lefűzhető, éppen erről szól.
Hitről, ősbizalomról, az ön-mag erejébe vetett korlátlan meggyőződésről, a jelen-lét erejéről, a pillanatok fontosságáról. Kapcsolatban pedig arról, hogy a másik döntése befolyással van a közös haladásunkra, és ha lépünk, úgy lépjünk, hogy mindig tudjunk róla, akármi történik, összetartozunk, és a szerelmünkön keresztül halhatatlanok vagyunk.

Amennyiben szeretnél a fenti, szerelemben aktivált helyszínekre ellátogatni, ikerláng léleksebeket gyógyítani, testi-lelki egyensúlytalanságok harmonizálását segítő energiákból töltekezni, látogasd meg az újrakódolt és Hologramokkal avatott helyszíneket.

Az Ikerláng Hologramok rendszerének és működésének pontosabb megértéséhez mindenképpen olvasd el a Hologram Információk menüpont alatti írásunkat! 

Áldás VAN az Úton!

Szeretettel,
Fehér-Pál Rita és Fehér Tamás

Címkék:

Ezeket kedvelheted