Betöltés

Írdd be amit keresel

Osszd meg!

Beszámolónk a kurityáni és bükkszentléleki Pálos Romoknál 2021 júniusában történő szerelemkapu nyitásáról szól.
Első kérdésként felmerülhet, hogy mi köze mindennek az ikerlángok útjához…

Lélekpár-Kódexek ingyenes előadásainkban részletesen kitérünk arra a tanításra, hogy valójában minden szerelem-alapú az Univerzumok rendszerében, s minden ősi vallás és hitvilág, valamint a művészeti hagyatékok is folyamatosan erről az egyszerre teremtő, és egyszerre befogadó szerelemről próbálnak üzenni.

Az Ikerláng Hologramok a XXI. században először azután kezdtek bekapcsolódni energiaterünkbe, hogy a Lélekpár-Kódexek előadások információs mátrixa megfogant, testet öltött bennünk. A Hologramok a mai korban ugyanazt a fényenergia transzformációs szerepet töltik be, mint régen.
Ugyanúgy, mint Őseink korában, az Ikerláng Energiatérből érkező energia lecsatornázását a mostban is egy, a szerelem-tudatosság állapotában élő és létező Lélekpár /férfi-női Ősredet minőség együttes és egyidejű jelenlétben/ képes végezni.
Amennyiben Te is szeretnéd elsajátítani a  Hologramok használatát a Lélekpár-Kódexek Alapkulcsok modul elmélyítését javasoljuk, hisz az ezekben található gyakorlatok felkészítik a test energetikáját magasabb frekvenciák, rezgéstartományok befogadására.
A jelenlegi változó, rohanó világunkban szükség van a gyógyító helyek szerelemkapuinak megnyitására, melyet küldetésként vállaltunk, de szükség van azokra a lelkekre is, akik ezeket a helyeket látogatják majd.
Alább legfrissebben aktivált helyszínünkről olvashatsz:

Lélekpár-küldetésünk által vállalt fénymunkánk 2021 júniusában ismét Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe szólított bennünket, ezúttal Kurityánba és Bükkszentlélekre.
E területen ezelőtt a Háromhegyi Pálos Kolostor szerelemkapuját, valamint a Tornaszentandrási Ikerszentélyes Templom terét aktiváltuk, amely Hologramfűzésről a Helyszínavatások menüben olvashatsz részletes közvetítést.

Aki rendszeresen olvassa a beszámolóinkat, jól tudja, hogy a gyógyító és rezgésszintemelő, szerelem-tudatosságot lehorgonyzó Hologramokat rendszeresen újrafűzzük a szakrális szent helyeken, különös tekintettel a Pálos Rend templomaira és kolostorromjaira.
A magyar alapítású Pálos Rend mind fizikai megnyilvánulásaiban, építkezésében, mind fénytranszformációs munkájában egy olyan szerelem-elvű és szer-tudatosságú örökséget őrzött, amit őriztek előttük a ciszterciek, a templomosok, a sion-rendi lovagok, és ami már az ősi civilizációk hagyatékának is legfontosabb üzenetét képezte.
Ez pedig nem más, mint az Égi és Földi szerelem összekapcsolása, az Éginek a Földre való letükrözése, ahol az EGY előbb egységben, majd dualitásban létezve tanul és tapasztal a lélek útjának spirális rendszerében.
Ezt a hitet, ami egy tudás alapú beavatás volt, hagyták ránk a sumérok, a mayák, az egyiptomiak, az indiai kultúra, valamint a korai keresztények, Magdalai Mária és Jézus Urunk Lélekpár-szerelme, és Vérvonaluk, akik még emlékeztek arra, hogy a szerelem minden létező ősrezgése.
Ennek a tudásnak a jelen korban is a Lélekpárok Lélekcsaládjából érkező Hologramok az átfűzői, melyeket küldetésünk szerint igyekszünk heti-havi-kéthavi rendszerességgel a lehető legtöbb helyszínen lehorgonyozni.

A Pálos Rend az ország több pontján templomok és kolostorok csoportják hozta létre, Égi vezetés segítségével, Boldog Özséb és Árpád-házi Szent Margit számára révületben megjelenő csillagtérkép alapján. Égi-Földi szerelemben létező egységük együttesen teremtette meg a Pálos Rend férfi, valamint női /fehérboszorkányok/ ágát. A megvilágosodás szerelem-tudatosságát élték és őrizték, egy téren és időn kívüli gyönyörű kapcsolódásban.
Ezek a templomok és kolostorok egymással szoros kapcsolatban álltak, és ha valamelyik pillér külső okok miatt /rómaiak, tatárok, törökök/ kiesett, az energetikai fényháló, vagyis Ikerláng Háló rendszerében akkor is le volt fedve a fénytranszformációs munka.

Kurityán Pálos Kolostora Keresztelő Szent Jánosnak lett felszentelve, akit a magyar néphagyomány Szent Ivánként ismer, és mint ilyen, fontos szerepet játszik az esztendőkör szerelem-tudatosságban történő energiaáramlásában, hiszen Szent Iván napján, június 24. előtti éjjelen szerelem tüzek lobbannak, a Nyári Napforduló Férfi-Női egyesülése után pedig a várakozás energiájába lépünk. Az Új Fény születését várjuk.
Pontosan úgy, ahogyan Kurityán is vár.
A helyszínre érkezve a Helyszellemet távol éreztük, ám nyitott volt a mi Lélekpár-energiánkkal való kapcsolódásra. A távolság oka, hogy Kurityán romjai elhanyagoltak, nem gondozottak, kevéssé látogatottak.
Ilyen Helyszellemmel való találkozáskor azt tanácsoljuk a majdan oda érkező, és a szerelem-tudatosság energiájából töltődni szándékozó zarándokoknak, hogy amennyiben az első benyomás nehézkes, ne az alapján ítéljenek, hanem mélyedjenek el a hely titkaiban és erőterében. Amikor az ikerlángunkkal találkozunk, akkor sem a külső alapján, hanem a szemünk és lelkünk mélységének összekapcsolódása útján történik meg a felismerés.

Kurityán még megmaradt falai gótikus építészeti stílusról, tehát az Őrzők szakrális geometriai tudásáról tesznek tanúbizonyságot. Oldalfalaiban még ma is felfedezhetjük az egymásba forduló félköríveket, az MM alakzatokat és boltozatokat, amelyek Magdalai Máriának, vagyis Jézus Urunk drága Kelyhének, szerelmének a tiszteletét tükrözik, akit Vérvonalának védelmezői csak Miasszonyunk néven emlegettek.

Révületünkben válaszokat kaptunk a hely speciális fénytranszformációs tevékenységére, középkori rendeltetésére, valamint arra is, hogy miért tart távolságot a Helyszellem.
Olyan szerelemkódokat fűztünk ott újra, amelyek jelenleg még nem lépnek be aktívan az ITT és MOST időterébe, hanem várakozó állásponton maradnak, valamint a helyszín energiáját töltik vissza. Így eszközként hagytuk ott a Hologram-követ, hogy a Tér-tartásban segítsen, valamint az oda zarándoklók ikerláng léleksebeit, testi-lelki terheit gyógyítsa.

Bükkszentlélek éppen Kurityán ellenpólusát képviseli energetikailag, ezért Égi Lélekcsaládunk által vezetve két szélsőséget kellett e napon egyensúlyba hoznunk, földrajzilag viszonylag közel egymáshoz.
A 710 méter magasságban elhelyezkedő romokhoz felfelé vezető úton kaptuk az első jeleket. A szerpentinen különös sziklajáratokat, peremeket, barlangok, várrendszerek, erődök nyomait véltük felfedezni.
A magaslati építkezés a mágus és őrző rendek sajátja volt, és ugyanúgy megfigyelhető a templomosoknál, mint a pálosoknál. A Templomos Rend különösen kedvelte a nehezen megközelíthető hegycsúcsokat. Magyarországon például a Szent György-hegy tetején templomos kolostor romjai találhatóak. De hogy ne menjünk messzire, ilyenek voltak a pálosok mátraverebélyi remetelakásai is. Ezek a magas területek mind stratégiailag, mint energetikailag fontosak. Jól védhetők, a fénymunka jól rejthető.
Bükkszentléleknél szabad szemmel is láttuk a Lélekpárok energiahálóinak pókháló-szerű és spirális alakzatú kivetüléseit.
A Helyszellem egy új Hologram-követ kért tőlünk, amelyet már korábban lecsatornáztunk, de rendeltetésének és fénytranszformációjának helyét nem tudtuk előre. A Kelyhek szimbólumaival huzalozott kövecske az ikerlángságot, és Jézus Urunk Égi Vérvonalát őrző Bükkszentlélekre volt hívva.
E helyen ugyanis révületben felfejtett lélekemlékeink alapján megfordultak a Vérvonal továbbvivői, Magdalai Mária gyermekei, később pedig Szent László királyunk ide menekítette át a Szent Keresztet, amikor az a Pilis területén már veszélyben volt.

A szentély belső tere csendes, látszólag sokan látogatják, rengeteg kegytárgyat hagynak a Helyszellemnek. Ez a tér az aktív időszakban a papok és papnők révülési helye lehetett. Bejárata mellett eredeti szenteltvíz tartót is láthatunk.
Mi mégsem ebbe a térbe helyeztük az Őrző mécsesek lángjának fényét, és Lélekpár energiánkkal, valamint Égi Lélekcsaládunk segítségével aktivált Hologram-kövünket, hanem a külső csarnokban egy megtört, és csoda folytán épen maradt gótikus oszlopfő gyomrába, ami a liliom alakzatba, a szerelem-misztérium egyik szimbólumába végződik.

Bükkszentlélek az egyike volt azoknak a helyeknek, amitől nehezünkre esett a búcsú, de szívünkben és lelkünkben érzett hálával jöttünk el, annak az áldásnak az energiájában, amit küldetésünk öröme táplál, hogy ezen fénykapukat és szerelemkódokat, amelyeket a helyszínt felkeresők gyógyulásának céljából nyitunk ki, itt is aktiválhattuk.

Az Ikerláng Hologramok rendszerének és működésének pontosabb megértéséhez mindenképpen olvasd el a Hologram Információk menüpont alatti írásunkat! 

Áldás VAN az Úton!

Szeretettel,
Fehér-Pál Rita és Fehér Tamás

Címkék:

Ezeket kedvelheted