Betöltés

Írdd be amit keresel

Osszd meg!

Beszámolónk a pilisszentkereszti Klastrom-forrásnál, valamint a pilisszentléleki Pálos Romoknál 2021 májusában történő szerelemkapu nyitásáról  szól.
Első kérdésként felmerülhet, hogy mi köze mindennek az ikerlángok útjához…

Lélekpár-Kódexek ingyenes előadásainkban részletesen kitérünk arra a tanításra, hogy valójában minden szerelem-alapú az Univerzumok rendszerében, s minden ősi vallás és hitvilág, valamint a művészeti hagyatékok is folyamatosan erről az egyszerre teremtő, és egyszerre befogadó szerelemről próbálnak üzenni.

Az Ikerláng Hologramok a XXI. században először azután kezdtek bekapcsolódni energiaterünkbe, hogy a Lélekpár-Kódexek előadások információs mátrixa megfogant, testet öltött bennünk. A Hologramok a mai korban ugyanazt a fényenergia transzformációs szerepet töltik be, mint régen.
Ugyanúgy, mint Őseink korában, az Ikerláng Energiatérből érkező energia lecsatornázását a mostban is egy, a szerelem-tudatosság állapotában élő és létező Lélekpár /férfi-női Ősredet minőség együttes és egyidejű jelenlétben/ képes végezni.
Amennyiben Te is szeretnéd elsajátítani a  Hologramok használatát a Lélekpár-Kódexek Alapkulcsok modul elmélyítését javasoljuk, hisz az ezekben található gyakorlatok felkészítik a test energetikáját magasabb frekvenciák, rezgéstartományok befogadására.
A jelenlegi változó, rohanó világunkban szükség van a gyógyító helyek szerelemkapuinak megnyitására, melyet küldetésként vállaltunk, de szükség van azokra a lelkekre is, akik ezeket a helyeket látogatják majd.
Alább legfrissebben aktivált helyszínünkről olvashatsz:

Pilisszentkereszt a szakrális szent helyek tekintetében két fő részre osztódik. Egyik oldalán a Szentkút és a Dera-szurdok, másik oldalán pedig a Ciszterci Rend kolostorromjai, valamint a Klastrom-forrás.
Jelen Fényutunkon az utóbbiak felé vezetett minket Égi Lélekcsaládunk.

A ciszterciek kolostora III. Béla királyunk uralkodása ideje alatt épült, amikor még az emlékezet élő volt a rend tisztaságára és szerelem-tudatosságára.
A Szent Bernát által felvirágoztatott szerzetesrend a Templomos Rend avatott titkait őrizte, akiket pedig a Sion-Rend örököseiként és utódaiként tartunk számon. Ők Mária Magdaléna lovagjai, az Égi Vérvonal védelmezői. Csakúgy, mint a Pálosok, lovagok és papok is egyben.
Szent Bernát anyai nagybátyja a Templomos Rend egyik alapítója volt. Szerelem-tudatosság Hologramjait fűzték, amelyet a rómaiak mindenáron el akartak tüntetni. Odaáig mentek, hogy számos plagizáció mellett Szent Bernát – ki a Lélekpárok Családjának egyik küldötte volt – emlékezetét is eltorzították, ma pedig már így találjuk meg a hivatalos leiratokban: „Szent Bernát nevéhez köthető, hogy a katharok ellen folytatott eretneküldözés szent háborúvá nemesedhetett.”
A katharok a mai Dél-Franciaország területén élő, Magdalai Mária tiszteletét és gyermekei emlékét megtartó, ikerlángságot képviselő nép voltak. Kiirtásuk egy volt a valódi ikerlángság megsemmisítésére irányuló törekvések közül. Szent Bernát pedig mindebben már csak azért sem vehetett részt, mert üldözésük idején már csaknem húsz esztendeje megtért Égi Családjához.

A ciszterci romok templomos szövetségben épültek, és a ciszterciek távozásával később a Pálos Rend vette át a monostor működtetését. Ezért keveredik sokakban, hogy a szentkereszti Klastrom, vagy a kesztölci Klastrompuszta volt-e az első Pálos Rendi építmények egyike.

A Helyszellem terhelt a sok torzítástól, miszerint II. András királyunk első feleségét, Merániai Gertrúdot a Pilisben rejtőző, pogány hagyományokat még tartó csoportok ölték meg.
II. András király, csakúgy, ahogy elődei és leszármazottai, soha nem üldözték az ősi hitet, Jézus eredeti tanításait követő, a lélek vándorlását tudó, ősi szertartásaikat megtartó nép királyai voltak. Katolikusok, de nem rómaiak. Ez volt az oka annak a hazugság-áradatnak, ami szent helyeinket, és szentjeink családjait érintette.
E területen a régi őrző rendek föld alatti alagutakat, barlangszentélyeket hoztak létre, hiszen a Hagyatékot, a szerelem-tudatosság ősi tanításait és szimbólumait – a ma Torinói Lepel néven is ismert Fényleplet és a Szent Keresztet, melyre Jézus Urunkat feszítették – el kellett rejteni.
Az egyik ilyen Lélekpár Hologramként működő barlangszentély fölött fakadt a ma gyógyító kútként számon tartott Klastrom-forrás.

Égi Lélekcsaládunk a sorozatos itteni helyszínaktiváló munkánk részeként 2021. májusában mediális úton érkező verset kódolt általunk a forrás és környezetének fényterébe, melyet révületben a Klastrom oldalában írtunk le, majd a következő alkalommal az ott lévő táblára ki is helyeztünk az arra járók gyógyulására, a szerelem magas frekvenciaterének átkódolására.
A vers a lenti képek között látható, a helyszínen olvasható.

2021 májusában egy másik, szívünkhöz és lélekutunkhoz közel álló pilisi helyet is újraaktiváltunk.
Pilisszentlélek kolostorát is havonta-kéthavonta látogatjuk, időnként pedig ezen a felületen be is számolunk az újabb tapasztalásokról, üzenetekről.
A Helyszellem a januári aktiválás után új gazdára lelt kövecskénk után kihelyezett Hologramunkat őrzőn védte, fényenergiája azonban hálás volt a töltésért.
Liliomot, Szent Margit virágát ezúttal is vittünk magunkkal, hiszen Boldog Özséb és Árpád-házi Szent Margit Égi-Földi szerelmére emlékeztünk, ehhez a szerelem-misztériumhoz kapcsolódtunk vissza, mint a legtöbb helyszínaktiválás fénymunkánk során.
Révületben újabb jelet kaptunk, újabb ősi Hologramot, amiért szívből hálásak voltunk, mert e jelkép a dimenziókon keresztül nagyon ritkán jelenik meg. Lélekpár-küldetésünk egyik fontos állomását mutatta meg számunkra, egyúttal Égi Családunk áldását közvetítve egy olyan történet-sorozat könyvbeli megjelenésére, ami megannyi ikerláng gyógyító kódot fog tartalmazni, több olyan korszakból, melyek torzításait a missziónk része kitisztítani.

Mindezt megerősítette, amikor az oltár mellett révülve egy kék pillangó – a szerelem küldötte a mitológiában – a tenyerünkre szállt, és a következő csaknem 30 percben sok-sok végtelen alakzatú kört megtéve körülöttünk, vissza-visszatért a kezünkre, sőt a túránkra is elkísért bennünket. E túrán pedig a közvetlen közelünkben három holló – Istenanyánk madarai, Boldog Özséb férfi energiájának megnyilvánulói – haladt el mellettünk, akik ez alkalommal nem repültek, hanem a talajszinten keresgéltek. Másnap visszatértünk a helyszínre, ahol ezúttal öt holló körzött a fejünk felett, a kolostor romjainál. Ez is mutatta, hogy az üzeneteket, melyeket sokáig, életláncolatokon át rejtegettünk, itt az ideje feltárnunk, lehoznunk és közreadnunk.

Ha szeretnél a szerelem-tudatosság kilencedik dimenziós Hologramjainak, valamint személyes Lélekpár-kapcsolódásunk energetikájából töltődni, látogasd meg ezeket a helyszíneket!

Az Ikerláng Hologramok rendszerének és működésének pontosabb megértéséhez mindenképpen olvasd el a Hologram Információk menüpont alatti írásunkat! 

Áldás VAN az Úton!

Szeretettel,
Fehér-Pál Rita és Fehér Tamás

Címkék:

Ezeket kedvelheted