Betöltés

Írdd be amit keresel

Osszd meg!

Beszámolónk a Kesztölc-Klastrompuszta Pálos Romoknál 2021 áprilisában történő szerelemkapu nyitásáról  szól.
Első kérdésként felmerülhet, hogy mi köze mindennek az ikerlángok útjához…

Lélekpár-Kódexek ingyenes előadásainkban részletesen kitérünk arra a tanításra, hogy valójában minden szerelem-alapú az Univerzumok rendszerében, s minden ősi vallás és hitvilág, valamint a művészeti hagyatékok is folyamatosan erről az egyszerre teremtő, és egyszerre befogadó szerelemről próbálnak üzenni.

Az Ikerláng Hologramok a XXI. században először azután kezdtek bekapcsolódni energiaterünkbe, hogy a Lélekpár-Kódexek előadások információs mátrixa megfogant, testet öltött bennünk. A Hologramok a mai korban ugyanazt a fényenergia transzformációs szerepet töltik be, mint régen.
Ugyanúgy, mint Őseink korában, az Ikerláng Energiatérből érkező energia lecsatornázását a mostban is egy, a szerelem-tudatosság állapotában élő és létező Lélekpár /férfi-női Ősredet minőség együttes és egyidejű jelenlétben/ képes végezni.
Amennyiben Te is szeretnéd elsajátítani a  Hologramok használatát a Lélekpár-Kódexek Alapkulcsok modul elmélyítését javasoljuk, hisz az ezekben található gyakorlatok felkészítik a test energetikáját magasabb frekvenciák, rezgéstartományok befogadására.
A jelenlegi változó, rohanó világunkban szükség van a gyógyító helyek szerelemkapuinak megnyitására, melyet küldetésként vállaltunk, de szükség van azokra a lelkekre is, akik ezeket a helyeket látogatják majd.
Alább legfrissebben aktivált helyszínünkről olvashatsz:

Klastrompuszta a Pilis szakrális központjának ősi területe, ahol a szerelem-tudatosság horgonyzásának léleklenyomatait találjuk meg.
A Pálos Rend első épületei között tartják nyilván az itteni templomot és kolostorromot.
A Pálos, mint PálŐS, vagyis Naposz és Pálosz szerelemegyháza és ikerláng hologramjai Pilisszentlélek után itt indultak első útjukra.

Bár sokan vitatják, hogy melyik volt az első, Pálosok által épített templom és kolostor, lélekemlékeink szerint Pilisszentlélek csodája valamivel előbb épült, Szentkereszt és Klastrom pedig szinte villanásokkal utána, egyszerre, egy időben, IKER-Lángságban.
Kesztölc, címerében a mai napig is őrzi az Árpád-ház szerelem-misztériumának emlékezetét. A pajzs alsó részében látható két hegyhalom, ami szívbe záródik, a szívközéppontból való létezés eredetére utalva. A halmokon oroszlánok állnak, az ön-magot tisztán látó erőállatok, akik pedig az Árpád-ház hófehér-vörös sávos, nyolcosztatú címerét tartják, mint a Tér és az Idő Őrei. Ebből a címerből indul ki két szőlőtőke, mint életfa, aminek az ágain két lélekfürj rendeződik, egy Lélekcsalád, akik kétféle missziót vállalnak. A Lélekpárok Lélekcsaládjának fürjei ezek, kik leszületve egyfelől nyomokat hagynak a szerelem Égi üzenetéről, másfelől újraaktiválják az Ikerlángok örökkön ragyogó Fényhálóját.
Királyaink soha nem üldözték, mindig is egységben élték, óvták és védték az ősi hitet, mely a szerelemről, a szerelmetességről, a szerelemben való létezésről tanít, és melyet Jézus Urunk és Mária Magdaléna csodálatos Lélekpár-szerelme, valamint Égi Vérvonaluk fűzött újra a Földön.
Ezt a tudást őrizte a Templomos Rend örökségeként Boldog Özséb és Árpád-házi Szent Margit kapcsolódása a pálos templomok és monostorok falai, a Pilis erdői, berkei között, valamint a Kárpát-medence és Európa megannyi szakrális szent helyének erőterében.

Klastrom Helyszelleméhez kapcsolódva visszább húzódott energiákat érzékeltünk, ezt okozhatja, hogy mára már közvetlen környezetét is belakták, másfelől a feledés fátylának hömpölygése, ami áthatja a területet. Kevesen látogatják a helyszínt, amit sokszor találunk elhagyatott állapotban.
Ezért is különösen fontos, hogy az itt működő Ikerláng Fénykapukat saját küldetésünk részeként folyamatosan, újra és újra megnyissuk.
Iránymutatást kaptunk az itteni Fénymunkánk során a közeljövőben napvilágra kerülő új könyveinkről, valamint a következendőkben aktiválandó helyszínekről.
Gyógyító Hologramokat fűztünk bele kis kövünkbe, amelyek a helyszín szer-elem energiáit segítenek magas frekvencián tartani, az ide látogatók pedig testi-lelki szinten töltődhetnek, emelkedhetnek ezen kilencedik dimenziós szimbólumkódok által.

A romoktól nem messze található Pálosfa évszázadok emlékeit hordozza, és nem meglepő módon, akárcsak maga a Rend közössége, a fa is ikerszerelemben létezik. Törzse két főtörzsre oszlik, és valódi Égig Érő Fa emelkedik női és férfi ágaiból, mint ahogyan az a lenti képek között is látható.
A helyszín Lélekpár-kapuinak megnyitásával a Pálosfa energiatere is kiterjedtebbé vált, hiszen a gyógyító szolgálat, melyet végez, ezáltal egy kölcsönös szeretet-rezgésben való kiteljesedett tudatállapotban folytatódhat.

Alig két hét múlva visszalátogattunk a helyszínre /ezen helyeket kétheti-havi rendszerességgel töltjük újra/ és meglepődve tapasztaltuk, hogy kis kövecskénk Hologram-mintája – bár az oltár fölötti tető védelmét élvezi – erősen elhalványult. Ez akkor fordul elő, amikor az Őrző Lelkek és a Helyszellem sűrűbb frekvencián hatalmas gyógyító tevékenységet végez, rövid idő alatt. Hálával telt szívvel köszöntük meg Égi Lélekcsaládunknak, hogy ebben a gyönyörű misszióban a fizikai sík oldaláról mi végezhetjük ezen energiák átfűzését.
A kövecskét ott hagytuk, rendszeresen töltjük, csak akkor viszünk majd újat, amikor valaki, saját környezete emelése céljából hazaviszi otthonába.

Az Ikerláng Hologramok rendszerének és működésének pontosabb megértéséhez mindenképpen olvasd el a Hologram Információk menüpont alatti írásunkat! 

Áldás VAN az Úton!

Szeretettel,
Fehér-Pál Rita és Fehér Tamás

Címkék:

Ezeket kedvelheted