Betöltés

Írdd be amit keresel

Osszd meg!

Beszámolónk a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében tett körutunkról szól, mely még közel sem az összes szakrális helyet érintette, de figyelemmel aktiválni egyszerre egyet-kettőt lehet.

Első kérdésként felmerülhet, hogy mi köze mindennek az ikerlángok útjához…
Lélekpár-Kódexek ingyenes előadásainkban részletesen kitérünk arra a tanításra, hogy valójában minden szerelem-alapú az Univerzumok rendszerében, s minden ősi vallás és hitvilág, valamint a művészeti hagyatékok is folyamatosan erről az egyszerre teremtő, és egyszerre befogadó szerelemről próbálnak üzenni.

Az Ikerláng Hologramok a XXI. században először azután kezdtek bekapcsolódni energiaterünkbe, hogy a Lélekpár-Kódexek előadások információs mátrixa megfogant, testet öltött bennünk. A Hologramok a mai korban ugyanazt a fényenergia transzformációs szerepet töltik be, mint régen.
Ugyanúgy, mint Őseink korában, az Ikerláng Energiatérből érkező energia lecsatornázását a mostban is egy, a szerelem-tudatosság állapotában élő és létező Lélekpár /férfi-női Ősredet minőség együttes és egyidejű jelenlétben/ képes végezni.
Amennyiben Te is szeretnéd elsajátítani a  Hologramok használatát a Lélekpár-Kódexek Alapkulcsok modul elmélyítését javasoljuk, hisz az ezekben található gyakorlatok felkészítik a test energetikáját magasabb frekvenciák, rezgéstartományok befogadására.
A jelenlegi változó, rohanó világunkban szükség van a gyógyító helyek szerelemkapuinak megnyitására, melyet küldetésként vállaltunk, de szükség van azokra a lelkekre is, akik ezeket a helyeket látogatják majd.
Alább legfrissebben aktivált helyszínünkről olvashatsz:

A Magyar Pálos Rend a tévképzetekkel ellentétben egy szerelem-misztériumot őrző papi,-és lovagi rend révén nem remete férfiakból, hanem Őrző Férfiakból és Őrző Nőkből állt.
Egy olyan Égből jött tudást transzformáltak át az akkori aktuális korszellembe, ami az ikerlángságra mutat vissza.
Hiszen IKER-LÁNG = A teremtett lélekmag tűzszerelme, ami visszatükrözi a Teremtő Istenatya és a Teremtő Istenanya minőségét. Ezt élhetjük meg a fizikai síkon, ha képesek vagyunk a Lélekpárok által fűzött fényhálóba emelni saját magunkat, majd másokat.
Erről szól Boldog Özséb tűzlátomása, és Árpád-házi Szent Margit titkos liliomkódja is.

A szakrális szent helyek mai napig is őrzik annak a szerelem-tudatosságnak, annak az ikerláng gyógyító energiának az üzenetét, amelyet őseink hagytak ránk, és a Lélekpárok aktiválnak minden korban.
Ezeken a helyeken csodálatos gyógyulások, sorsfordító döntések következnek be, az életünk elakadásainak feloldódása történik meg a szakrális szerelem fényhálójának energiájából.

A mi feladatunk kétirányú a jelenben.
Egyrészt nagy tömegekkel megosztani a szerelem-tudatosság, a valódi ikerlángság útjának információit előadások, írások, könyvek formájában, másrészt járni az országot, s újra és újra aktiválni annak az asztrális csillagtérképnek a fénypontjait, amelyek horgonyozzák az Ikerláng Fényhálót.

Így, ha ezekre az aktivált helyekre ellátogattok, folyamatosan érzitek az aktív lüktetést, dobbanást, a szerelem korokon és korszakokon átívelő ősrezgését, és az ikerláng energiák transzformálódását.

2021 márciusában két helyet látogattunk meg.
Martonyiban kerestük fel a Háromhegyi Pálos Templom és Kolostor romjait, majd Tornaszentandráson egy különleges, szintén középkori ikerszentélyes templomot.
Utunk végig vezetve volt, pillangók keringtek körülöttünk, természetesen párosával, Martonyiban a betonútról már az erdőbe betérve “látó fák” álltak sorfalat az út mentén, egészen a romokig.
Kevesen tudják, hogy az a fa, amelynek törzsében szemek vannak, őrző fa, és csak szakrális helyen fordul elő.

A romoknál a mellékelt képeken láthatjátok a csodás fényjelenségeket, a Nap üzeneteit, magas frekvenciájú fényenergiákat, miután a helyet a Lélekpárok energiájával, és őseink lélekjelenlétével beaktiváltuk, majd az újrahorgonyzott energiákat rögzítettük a Hologram kőbe, amit otthagytunk vagy a Hely Szellemének, vagy annak, aki majd megtalálja és hazaviszi otthonába.
Nyilvánvalóan magát a fényhálót képtelenség lefotózni, akinek a látása tiszta, látja, akinek az érzékelése nyitott, érzi. Aki pedig befogadó, gyógyulni tud általa.

A másik hely a tornaszentandrási ikerszentélyes templom.

Az ikerszentélyes templom közvetlen környezetében is lüktető energiákkal találkoztunk, amelyek “hazaérkezés” és “belső béke” “szerelem” érzületét közvetítik. Ezeket a helyeket mindig a mai korhoz harmonizáló ikerségbe szükséges kódolnunk.

Csoda folytán be is jutottunk, sikerült egy kedves Úrral kinyittatni az ajtót.
A templom II. András királyunk idejében épült, aki Égi-Földi kapcsolódásban volt a Lélekpárok fényhálójával. A franciákkal, a Merovingok hagyatékának – az Égi Vérvonal örökségének – őrzőivel pedig testvéri kapcsolatot ápolt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint zászlót ajándékozott a francia királynak.
Egy cél, egy irány.
Az ikerszentélyes templomokat természetesen a Merovingok után hatalomra kerülő tolvaj-dinasztiának, a Karolingoknak tulajdonítják. Minden esetre nekünk ez segítség, mert amiről azt mondják, Karoling mintára épült, tudhatjuk, hogy Meroving üzenet, ikerláng energia.
/Erről részletesen beszélünk a Lélekpár-Kódexek SZER-ELEM Kódex moduljaiban/.

A templom belülről és kívülről egyaránt lélegzetelállító, a pálosoknak a renden kívüli tevékenységéről, a világi emberrel való szakrális kapcsolattartásáról árulkodik.
Itt teljesen más energiafrekvenciát kellett lefűznünk, az Égit a Földivel újra össze kellett kötni.

Mindkét helyen hagytunk Hologram-követ, ami fogadja és árasztja az ikerláng hálónak az univerzális fényét.
Martonyi mellett, Háromhegyen a saját Lélekpár-kapcsolódásunk jelét hagytuk, Tornaszentandráson pedig a tulipánt, az Égbe nyíló Kehely – a rózsa és a liliom másik arcát -, mint az Istennő hagyatékát.
Aki szeretné, keresse meg, és vigye haza.

Az Ikerláng Hologramok rendszerének és működésének pontosabb megértéséhez mindenképpen olvasd el a Hologram Információk menüpont alatti írásunkat! 

Áldás VAN az Úton!

Szeretettel,

Fehér-Pál Rita és Fehér Tamás

Címkék:

Ezeket kedvelheted