Betöltés

Írdd be amit keresel

Osszd meg!

Beszámolónk a pilisszentléleki Pálos Romoknál 2021 januárjában történő szerelemkapu nyitásáról  szól.
Első kérdésként felmerülhet, hogy mi köze mindennek az ikerlángok útjához…

Lélekpár-Kódexek ingyenes előadásainkban részletesen kitérünk arra a tanításra, hogy valójában minden szerelem-alapú az Univerzumok rendszerében, s minden ősi vallás és hitvilág, valamint a művészeti hagyatékok is folyamatosan erről az egyszerre teremtő, és egyszerre befogadó szerelemről próbálnak üzenni.

Az Ikerláng Hologramok a XXI. században először azután kezdtek bekapcsolódni energiaterünkbe, hogy a Lélekpár-Kódexek előadások információs mátrixa megfogant, testet öltött bennünk. A Hologramok a mai korban ugyanazt a fényenergia transzformációs szerepet töltik be, mint régen.
Ugyanúgy, mint Őseink korában, az Ikerláng Energiatérből érkező energia lecsatornázását a mostban is egy, a szerelem-tudatosság állapotában élő és létező Lélekpár /férfi-női Ősredet minőség együttes és egyidejű jelenlétben/ képes végezni.
Amennyiben Te is szeretnéd elsajátítani a  Hologramok használatát a Lélekpár-Kódexek Alapkulcsok modul elmélyítését javasoljuk, hisz az ezekben található gyakorlatok felkészítik a test energetikáját magasabb frekvenciák, rezgéstartományok befogadására.
A jelenlegi változó, rohanó világunkban szükség van a gyógyító helyek szerelemkapuinak megnyitására, melyet küldetésként vállaltunk, de szükség van azokra a lelkekre is, akik ezeket a helyeket látogatják majd.
Alább legfrissebben aktivált helyszínünkről olvashatsz:

Piliszentlélek szívünk és lelkünk egyik tűzkapuja, inkarnációs emlékeink jelen életünkhöz bekapcsolt fő vonala, ezért különös figyelemmel viseltetünk az itteni romok iránt.

2021 januárjában Árpád-házi Szent Margit és Boldog Özséb fényünnepköre alkalmával nyitottuk ki először újra Hologramos kövünk segítségével az ikerláng kapukat ezen a szakrális szerelem-misztériumot őrző szent helyen.
Kevesen tudják, hogy a Pálos Rend egy szerelem őrző Rend volt, mind a férfi ágon, akiket tévesen remetéknek mondanak, mind a hivatalos források szerint nem létező, de a valóságban nagyon is jelenlévő női ágon, a fehérboszorkányok minőségében.

A Pilisben a szerelem, az ikerláng szerelem fénytranszformációja működött, és minden olyan helyen, ahol templomos, pálos, ciszterci, ferences vagy bencés lenyomatokat találunk, tudjuk, hogy ott az egylélek tűzszerelem energiakódjait rejtették el elődjeink. Ezeket az energiakódokat aktiváljuk, amikor a mediális úton számunkra érkező Hologramokat elhelyezzük.
A Hologramok saját magunk által készülnek, áttöltve a Lélekpárok energiáival. Egy-egy ilyen szakrális túrán kövek, táblák, rövid írások, virágok, őrző mécsesek, kis szobrok formájában hagyjuk őket, hogy a Szerelem-Tudatosság XXI. századi üzeneteit árasszák azokra, akik kirándulások, zarándoklatok, gyógyító célzatú töltődések okán ellátogatnak hozzájuk.
Ezáltal, akik e helyekre eljönnek majd, tulajdonképpen a szerelem téren és időn túli minőségéből töltekezhetnek.

Pilisszentlélek különös hely, az első pálos kolostorok közül való. Itt kapcsolódott össze Jézus Urunk hagyatéka, a Torinói lepel története – amire Boldog Özséb vigyázott –, azzal a kisdedkori ingecskével, ami szintén Jézus Urunké volt, és Árpád-házi Szent Margit őrzése alá került.
Boldog Özséb és Árpád-házi Szent Margit égi szerelemben léteztek. Életük és haláluk is összeforrott egy közös Lélekpár-misszióban.
Szent Margit 1270. január 18-án búcsúzott el a földi létezéstől, Özséb szíve pedig szó szerint belesajdult égi Kedvese távozásába, és két nap múlva, 1270. január 20-án Margit után halt.

Ezt a kapunyitást az Ő fénnyé válásuk alkalmából végeztük el.
Hófehérbe öltözött környék várt ránk, holott előtte egy csepp hó sem esett. Erre a ünnepre azonban a kolostor is a megtisztulás örök színmanifesztációjával készült.
Az oltárra őrző mécseseket helyeztünk, és Szent Margit virágait, a fehér liliomot. A liliom mindig és mindenkor az Égi vezettetés szimbóluma, valamint épp úgy, ahogyan a keleti kultúrában a lótusz, a mi ősi hagyományrendszerünkben a szakrális szerelem jelképe is. A földin túlmutató, égbe kiáltó, de a földre lehorgonyzott szerelemé.
Az oltárra az aktivált Hologram-követ is elhelyeztük, majd megnyitottok az ikerláng szerelem kapuit.
Jelet kértünk és kaptunk is.
Fénylények sokasága érkezett, egyesült Lélekpárok szellemei, valamint a hely Őrző lelkei. Némelyik egy-egy képen is látható. A meditáció közepén pedig, amikor a harmadikszem csakránkat homlokunk találkozásával összekapcsoltuk, az oltár alsó tartóköve hatalmas robajjal beszakadt.
Az oltárszakadás minden korban, minden időben a fényjelenlétet, az időkapuk megnyílását, Jézus Urunk és Mária Magdaléna, valamint gyermekeik energiájának jelenlétét szimbolizálja.
Őrző mécseseink pedig akkor sem aludtak el, amikor már viasz sem volt bennük. Órákon át világítottak a Lélekpárok Lélekcsaládjának, Boldog Özsébnek és Szent Margitnak, az egylélek szerelem minőségének erejéből.
Mindennek megkoronázásaként távozásunk előtt az égboltra szív alakzatot rajzoltak a felhők.

A Hologramkő ékessége lett a romok erőterének, és néhány nap múlva új gazdára lelt, valakire, akit megszólított, és hazavitte otthonába, hogy a saját életterében áraszthassa tovább a szerelem-misztérium ikerláng ősenergiáit.
Hamarosan visszatérünk a helyszínre, új Hologramos kővel, új őrző rezgésekkel.

Az Ikerláng Hologramok rendszerének és működésének pontosabb megértéséhez mindenképpen olvasd el a Hologram Információk menüpont alatti írásunkat! 

Áldás VAN az Úton!

Szeretettel,
Fehér-Pál Rita és Fehér Tamás

Címkék:

Ezeket kedvelheted