Betöltés

Írdd be amit keresel

Osszd meg!

Küldetés

Novella a Lélekpárok folytonosan megújuló vállalásáról…

– Ayra….Ayra…!” – ébredezett a lélek egy nagyon hosszú, mély álomból.
Csend volt. Néma, végtelen, örvényszerű üresség. A lélek ott lebegett a Minden Semmijének a kellős közepén.
Tágra zárt szemeit lassan felnyitotta, és amint körülnézett, nem látott mást, mint vakító fényességet, és milliónyi színes, vibráló energiakört maga körül. Boldogságot érzett, semmihez nem fogható boldogságot.
A hely, ahol utolsó életének halála után találta magát, egyszerre volt nyugodt, és zajos, spirálban örvénylő, és mozdulatlan.
Lelki szemei még homályosan látták,– anyagtalan fülei pedig visszhangosan hallották csak az Újnak, egy másik; ismeretlenül is ismerős Dimenziónak a színeit és fényeit, Lélektestvérek halk suttogását.

Egy hang viszont nagyon is mélyen, és egész Lényét megrezegtetően hasított belé, a felismerés szerelmes mámorában:
„Ayra!…Ayra….!” – szólongatta lágyan, szelíden, mégis szenvedélyesen Pafahi, hogy kedvese léleknevét meghallva, kábulatából a hazatérés Igazságára eszméljen.

Oly régen találkoztak… és annak ellenére, hogy mindketten tudták, hogy Ők ketten elválaszthatatlanok, és Örök Időktől fogva egymásnak lettek teremtve, földi életeik során talán túl sokszor is kerültek egymástól az ok – okozatok mérföldjeinek messzeségébe.
Ok és okozat. Hiszen már annyiszor megpróbálták. Mégis újra és újra elragadta Őket a végzetük, újra és újra elkövették ugyanazokat a hibákat, csak mindig más testet öltve, más sorsot, más rendeltetést választva, és egy másik szerepet eljátszva.

Ayra, lelkének öntudatára ébredésekor a Pillanat végtelenségében oly régen várt, oly sok idő óta vágyott lelki Ikerpárjának jól ismert, örökkön szeretett energiáját érezte, mely áthasított asztrális megnyilvánulásának minden rezdülésén.
Lélekszerelmes ölelésükben Ayra lila szeretet energiáját, Pafahi kék színben manifesztálódó bölcsessége fodrozta körül, és amint összeolvadt a lila szeretet és a kék bölcsesség, újra eggyé vált a Láng, mely indigó színében tündökölve ismét egyesítette Őket szerelmes küldetésük régen várt, folytonosan pulzáló kristály energiakörében.

“Pafahi, Kedvesem, Lelkem Társa! Nem sikerült…nem tudtuk megcsinálni….! Annyi ébren is álmodó lélek közt, a mi missziónk ébren maradni a kapcsolódásunkban a földi élet próbatételei során. De újra és újra elalszunk mi is!” – mondta mély szomorúsággal, valódi önmagába nézve a most hazatérésre eszmélt lélek.

“Egyetlenem! Az Úton még van remény…nem veszíthetlek el annyi ébren látott közös álom után! A Tanács majd…..” Pafahi nem fejezhette be mondatát, mert az energiaörvény forgószélként ragadta meg az ismét egységbe forrott két lelket, akik a másodperc tört része alatt a Tanács szigorú, és mindent Látó, mindent Tudó szivárványszínű Lélektagjai előtt találták magukat.

– Ayra! Pafahi! Íme, ismét levettetek egy egót, és magatokra öltöttetek számlálhatatlan tapasztalatot, mellyel változott indigó missziótok. Halljuk hát, sikerrel jártatok – e? A fátum teljesítése komoly, és fontos vállalás. Amely lélekpár elbukik, azoknak több életen át kell tanulniuk egymás nélkül a Földön, és más dimenziókapukon túl. A legnehezebb feladatuk pedig, hogy úgy kell egymás mellett nélkülözniük a másikat, hogy az ott van, a közvetlen közelükben, a fel nem ismerés csapdájában.” – kezdte beszédét a Tanács egyik tagja, kinek kékes-narancs színű energiája áthömpölyögte a Teret.
Vezető volt… Ayra és Pafahi közös vezetője, fénymunkájuk végtelen körforgásában.

*******

A Fátum: küldetés. Egy lélek, mely kétféle minőségét éli, ezáltal két külön megnyilvánulási formát választott.
Egy lélek, ki ugyanazért a célért indul Útnak életről életre, Ayra női, és Pafahi férfi kinyilatkoztatásában.
Lélek, melynek mindkét része, s így egésze teremti létről létre a Szerelem manifesztációját a Földön.
Lélek, mely most itt áll Ayrában és Pafahiban, delejes erejük szerelmes ölelésében, hogy a Tanácsnak és saját lelküknek nagy vezetőivel közösen éljék újra, miként gyújtották meg a Szerelem Léleklángját a Föld Energiaterében.

Az Újjászületést mindig a szerelmetesség tudatos megélése hozza el a Földre.
Az Új Generáció Időterében nyolcadik dimenzióból született ikerláng-párok sokaságát küldik, azokat a lélekmunkásokat, akik női, – és férfitestbe bújva, az Egy-Ség ragyogásában néznek vissza ránk, egy megállíthatatlanul a Vég és az Új – Ra Kezdés felé rohanó Világban.

A Küldetés veszélye éppen abban rejlik, hogy olyan egyszerű, olyan egyértelmű.
Oly könnyű, hogy mázsás súlyként nehezedik az önnön lényét elfeledő lélekre.

“Hogyan lehet valami ugyanolyan könnyű, mint amilyen nehéz?” -Tűnődik a Lélek, mely most Ayra és Pafahi energiáját indigó fényében egyesítve újra, a teremtett szerelem rezgésében szemléli leélt életeinek csillagfényben úszó délibábjait:

Nakbé, az indián törzsek civilizációalapító története.
Neheb, az Egyiptomi Fény kultusza.
Sicambria, a Fehér – Pálosok hazája, a Föld szívcsakrájának rezgéseket emelő és energiaharmonizáló központja.
Nippur, a múlt és jövő találkozása.

Élettörténetek, melyeket együtt írtak meg, mint Ős – Szerelmes princípiumok, és melyek a Küldetés ok – okozati láncszemeit fűzik le egy Végtelen Utazás tapasztalatainak spirálfüzérére.
Össze kell rakniuk a kockákat. A kockákat, melyek lélekepizódként örvénylenek a karma kerekén, és melyektől ideje elbúcsúzniuk.
Eljött a végső kilépés, a végső egyesülés ideje, de ahhoz meg kell érteniük a miérteket. Lehetőséget kell kérniük, és kapniuk egy utolsó, végső Küldetésre, melynek célja egyesülésük legmagasabb szintű kiterjesztése az anyagban és a lélekben, egy olyan vízióban, amiben az Égben köttetett szerelem Földi manifesztációját tanítják, s a Tőlük való tanulás útján tolmácsolják a Világnak, hogy a Jövő Kulcsa a Jelenben megélt tudatos kapcsolódás ITT és MOST.

Elindulnak hát, új testet öltve egy sűrű, porfelhőkkel átitatott világba, oda, ahol a testet öltött lelkek vakságukban teremtik a végzet káoszát.
Egy olyan anyagi minőségbe, ahol csak a szerelem világíthat lámpásként a Sötétség végeláthatatlan alagútjának illúziójában.
S amikor a Lélekpárok fáklyája fellobban, a délibábok megszűnnek létezni.
Akkor új élet veszi majd kezdetét, melynek hírvivői Ayra és Pafahi lesznek, s az Ő lélekcsaládjukból leszülető megannyi ikerpár.

– Ayra! Ayra! – szólongatja most Kedvesét újra Pafahi – de már egy másik Térben, és egy másik Időben.
Amit úgy hívnak: Föld, és ahol most XXI. századot írnak…

/Fehér-Pál Rita – mediális író/

Kövess minket Facebook-on is:
Az Elképzelt Életek nevü oldalunkat a következő linkre kattintva találod: https://www.facebook.com/elkepzelteletek/

Ha szeretnél velünk a saját megélésedről beszélgetni, akkor keresd fel ahttps://www.facebook.com/ikerlangujtudatos Facebook-on zárt csoportunkat:
https://www.facebook.com/groups/1563749233672259/

Címkék:
Előző cikk
Következő cikk

Ezeket kedvelheted