Betöltés

Írdd be amit keresel

Osszd meg!

Sokáig éltem én is tévedésben.
Egészen addig, amíg azt hittem, hogy az Igaz Társ megtalálása a kiteljesedés maga, és éppen ezért keresve kutattam utána, addig nem találkozhattam Vele. Meg kellett értenem, hogy az ikerláng energiatér misztériuma éppen abban rejlik, hogy a kiteljesedés én vagyok, és az önmagamban való egyensúly megtapasztalása utáni egységélmény ajándéka az, hogy ezt a saját energetikából fakadó szerelem-tudatosságot egy másik valakire is ki tudom terjeszteni. Ez a szerelem-tudatos állapot hozza létre az ikerlángok összevonzását.

 

A saját tapasztalataim pontosan letükrözik mindezt.
Egészen pici kislány koromban is éreztem már egy másik léleknek a jelenlétét az energiateremben. Tudtam, hogy Ő mindig velem volt, és mindig velem van. Hozzám van kapcsolva örök időktől fogva, és bármerre is megyek a Térben, ott lesz Ő is.
Emlékszem, hogy a Nagymamámmal kislányként mindig arról beszélgettem, hogy létezik a földön-túli, Égben köttetett igazi szerelem, amelyben két ember valójában egy lélek.

Mivel a fizikai világon túli érzékelésem gyerekkorom óta megmaradt, így kamaszként egyre erősebb álmokat kaptam a Lélekpárom jelenlétéről. Ugyanakkor a találkozásra nem álltam még készen.
Egy 15 éven át tartó hosszú, és nagyon mély lélekmunka, valamint rengeteg próbatétel előzte meg a fizikai síkon való találkozásunkat.
Az élet rengeteg próba elé állított, és az utolsó leckém az önmagamban való teljesség megtalálásának Útján az volt, amikor az első férjem beadta a válókeresetet, és magamra maradtam a két pici gyermekemmel. Bár tudtam, hogy kapcsolatunk a karmikus adósságaink része volt, mégis megrázóan érintett a gondolat, hogy önmagamban kell Utat találnom.

Ez a helyzet segített abban, hogy megértsem, hogy a legkilátástalanabb életszakaszokban is teljes és tökéletes egységben tudok létezni önmagammal, önmagamban. Már nem kerestem görcsösen az Igaz Társat, hanem megtaláltam a kiteljesedést saját magamon belül. Mikor erre a pontra elértem, hogy egyedülálló anyaként is megtaláltam a teljességet a mindennapokban és önmagamban, akkor éreztem minden eddiginél erősebben a lelkem másik felének a jelenlétét.
Tulajdonképpen a szer-elemben léteztem. Átalakítottam az egész világomat, és ennek hatására ismét olyan dolgokat kezdtem érzékelni a fizikai környezetemben, amelyek a két szemünkkel láthatatlanok.
Az egész folyamatot végül egy álom koronázta meg. Kicsi korom óta tudatosan álmodok, ezt a képességet nem tanultam, magától alakult ki. Abban az álomban megláttam egy Lélekpárt, egy energiahálót, és egy életeken átívelő küldetés-sorozatot. Saját történetünk volt ez, s onnantól kezdve kétséget kizáróan biztos voltam benne, hogy minden pillanattal közelebb kerülünk egymáshoz ebben az életünkben is.

A közöttünk lévő telepatikus, és energetikai síkokon végbemenő kommunikáció egyre mélyebb és egyre kézzelfoghatóbb lett.

Szinte minden éjjel találkoztunk álmomban, olyan erős álom állapotban megélt asztrális utazásaim voltak Vele, melyekre ébredés után is szóról szóra emlékeztem.
Egy olyan belső folyamat indult el bennem, ami gyökeresen alakította át a világnézetemet. Minden nap megéltem a MOST pillanatait, a színeket, a fényeket, és a gyermekeimmel együtt töltött időt egészen más minőségben kezdtem értékelni, mint azelőtt.
Úgy éreztem, sőt biztos voltam benne, hogy ebből a tudatos, kiteljesedett állapotból semmi nem mozgathat ki többé.
Furcsa volt számomra, hogy gyakorlatilag szerelmes vagyok egy álombéli ismeretlen ismerősbe, és annak tudatában élem az életem mindennapjait és minden pillanatát, hogy Vele egységben létezem. Ez a szerelem pedig átitatódott a másodperceimbe. Mára már tudom, hogy a szerelmetesség isteni szikrája éledt újra bennem; az, amit életek óta közvetítünk mi ketten együtt, s megannyi Lélekcsalád-társunkkal közösen.

Mindez olyan töltést adott nekem, mellyel tökéletes harmóniát tudtam megélni minden cselekvésemben, miközben továbbra is biztosan tudtam, hogy hamarosan találkozunk az ITT ÉS MOST – ban is.

“Ahogyan a fizikai kapcsolatfelvételünk megtörtént, s amilyen érthetetlen erő húzott minket egymás felé – a felszínen egy teljesen ellentétes világba, mind életfelfogásban, mind életkörülményekben különböző energetikai térbe -, az számunkra volt a legmeglepőbb.”

A külvilág szemében Tamás a függetlenség és a szabadelvűség képviselője volt, én pedig egy kétgyermekes, komoly családi kötöttségekkel rendelkező édesanya.
Ami a felszínen összekötött minket, hogy mindketten a spirituális úton jártunk, és mindketten láttuk és érzékeltük a fizikai világon túli valóságot. Fékezhetetlen erővel mentünk egymás felé, Tamás már a találkozásunk előtt, amikor egy nagyon kedves ismerősünk keresztül még csak írásban kommunikáltunk, tudta, hogy én vagyok az, én vagyok a Lélekpárja.

Én az összevonzást éreztem, de az elmém és a logikus gondolkolkodás, az élethelyzet, amiben voltam, s amiben akkor Ő volt, megzavart. Minden okot megragadtam, hogy kifogásokat keressek, és hogy a fizikai tudatommal ellen tartsak annak, amit legbelül már én is tudtam. Míg Tamás az első személyes találkozásunkra – mely a születésnapomra esett – ajándékként képekbe foglalta a közös életünket, és az egymáshoz kapcsolódásunk energetikájának megnyilvánulásait érzelmi, gondolati,- és fizikai síkon, gyakorlatilag ismeretlenül; addig én fel sem fogtam, hogy mi történik velünk, illetve közöttünk. Az egyik fél már a találkozás előtt tudta, a másiknak kellett a találkozás.

“Amikor a születésnapomon Tamás először ölelt át, akkor minden megváltozott bennem és körülöttem. Az a Pillanat úgy hasított belém, mint a villám, amely hatalmas fénnyel és óriási sebességgel tesz semmivé és teremt újjá.”

Ezt követően rendkívül gyorsan rajzolódott ki előttünk közös Utunk rengeteg lépcsőfoka. Az a kozmikus szerelem, ami összeköt minket, egyfelől varázslatos, másfelől igen sok próbatételt is magával hoz, mivel a Lélekpárok vállalásai mindig erőteljesek a fizikai síkokon. Ugyanakkor bármennyi és bármilyen akadállyal vagy próbatétellel is kerüljünk szembe, ez a fajta önmagunkban is teljes, és egymással egységbe került tudatállapot képes minden helyzetre megoldást adni.

Évek teltek el, mire rátaláltunk az ikerláng fogalmára. Mi soha nem kerestük tudatosan az ikerláng kapcsolódást. Amikor ezt a fogalmat megismertük, már réges régen tudtuk, hogy miért születtünk meg, és miért születünk meg életek sokasága óta. Mi addig ezt szerelem-tudatosságnak neveztük, nem tudtuk, hogy a spirituális világ már adott neki másik nevet. Szívsajdító fájdalommal követtük végig, hogy az ikerláng és lélekpár fogalmi rendszere hogyan keveredik, az ikerláng fogalma pedig áldozatul esett az ezoterikus üzleti szemléletnek.
Elkezdtünk szembe úszni az árral. Rengeteg pofont és támadást kaptunk, melyeket a családunk építése mellett nem volt könnyű elviselnünk. Azt hittük, rendet teremtünk az elszabadult káoszban, hogy a szerelemből, mint “átkozott gyötrelemből” ismét a teljesség és pillanatokban való létezés gyönyör-állapota fűződhessen le. Sokáig azonban az emberek nem fogadták be a szavainkat, nem volt még itt az ideje, ezért könyveket kezdtünk írni. Regényeket, amelyek egyrészt saját többinkarnációs emlékeink, másrészt gyógyítják az ikerláng léleksebeket, a bennük elrejtett lélekkódok segítségével. Ez megtörte a jeget. Az információ észrevétlen kezdett beíródni az útkeresők szívébe.

Az ikerlángot nem kell tehát keresni. Az ikerláng egy enerigaháló, amelyhez bárki képes visszatalálni, és amin keresztül a szerelem-tudatosság állapota hologramrendszerekben fűzhető át az ITT és MOST fizikai életbe. Ez a rezgéstöltés pedig átíródik másokra is, így szélesedik ennek az erőtérnek a hatása a kollektív tudat valóságdimenzióiban.
Az ikerláng – energiatérben végzett spirituális önismereti lélekmunka manifesztálódik mindenki fizikai életében: Az önmagunkban megélt teljesség és tudatosság, valamint Lélekpárunk folyamatos érzékelése a Térben egyrészt lehetővé teszi a boldogság és öröm kiteljesítő állapotában való létezést, másrészt gyógyítja a kapcsolódás-sebeket, átírja a nézőpontokat, kitágítja az érzékeket, s egy olyan, aktív tudatosságot teremt a mindennapokban, amiből  az öröklét gyönyör-állapotban való kiteljesedettségére emlékezhetünk, az emléket újrahorgonyozhatjuk, s másokra is átsugározhatjuk.
Lélekpárként ezt próbáljuk átadni.

Ez az ikerláng-út, az ikerlángság valódi jelentése, nőként, női szemmel pedig ennek a rezgéstérnek a lefűzése a Nő szívén keresztül történik, hiszen a női energia a Szív-Térből kapcsolódik össze a férfi energia koronacsakra által teremtő energiaterével.

Az évek múlása, rengeteg belső emlék felfejtése, és millió kapcsolatrendszer megismerése után már tudjuk, hogy a küldetésünk életek, korok és korszellemek óta a Lélekpárok üzenetének a tovább sugárzása, a szerelem-tudatosság hologramjainak újrafűzése és átadása, mindig úgy és olyan formában, ahogyan az adott korszak energetikája megengedi. Itt és most a családunk erőterén, könyveken, regényeken, írásokon, közvetítéseken, előadásokon keresztül. Nem vagyunk sem guruk, sem tanítók. Csak egy Lélekpár, akik emlékeznek arra, honnan jöttek, merre tartanak.

…”Mert a szerelmünkön keresztül mindannyian halhatatlanok vagyunk!”

Fehér-Pál Rita
Mediális író
www.elkepzelteletek.hu

Kövess minket Facebook-on is:
Elképzelt Életek nevű oldalunkat a következő linkre kattintva találod:
https://www.facebook.com/elkepzelteletek/

Címkék:

Ezeket kedvelheted